Post Tagged with: "sàn giao dịch bất động sản"

Người nước ngoài muốn kinh doanh bất động sản tại Việt Nam có phải thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam không? Có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp khác để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh trung tâm thương mại không?

Người nước ngoài muốn kinh doanh bất động sản tại Việt Nam có phải thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam không? Có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp khác […]

Xem Chi Tiết

Có thể thực hiện chuyển đổi bất động sản là tài sản chung vợ chồng thành tài sản riêng của một người hay không? Những tài sản nào được xem là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân?

Có thể thực hiện chuyển đổi bất động sản là tài sản chung vợ chồng thành tài sản riêng của một người hay không? Những tài sản nào được xem là tài sản chung của […]

Xem Chi Tiết

Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì có được miễn lệ phí trước bạ không? Giá tính lệ phí trước bạ đối với bất động sản là đất được xác định như thế nào?

Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì có được miễn lệ phí trước bạ không? Giá tính lệ phí trước bạ đối với bất động sản là đất được xác định như […]

Xem Chi Tiết