Tra Cứu Luật

Người nước ngoài muốn kinh doanh bất động sản tại Việt Nam có phải thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam không? Có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp khác để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh trung tâm thương mại không?

Người nước ngoài muốn kinh doanh bất động sản tại Việt Nam có phải thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam không? Có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp khác […]

Xem Chi Tiết

Có thể thực hiện chuyển đổi bất động sản là tài sản chung vợ chồng thành tài sản riêng của một người hay không? Những tài sản nào được xem là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân?

Có thể thực hiện chuyển đổi bất động sản là tài sản chung vợ chồng thành tài sản riêng của một người hay không? Những tài sản nào được xem là tài sản chung của […]

Xem Chi Tiết

Xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản gắn với thông tin đất đai? Ngăn chặn việc chia tách, ‘phân lô, bán nền’ tại các khu vực chưa được phép đầu tư?

Xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản gắn với thông tin đất đai? Ngăn chặn việc chia tách, ‘phân lô, bán nền’ tại các khu vực chưa được phép đầu tư? […]

Xem Chi Tiết

Người nước ngoài có được tham gia thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không? Nếu được thì quy định có giống đối với thí sinh là người Việt Nam không?

Người nước ngoài có được tham gia thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không? Nếu được thì quy định có giống đối với thí sinh là người Việt Nam không? […]

Xem Chi Tiết

Khi mua bất động sản có nhất thiết phải có cả vợ và chồng ký tên không? Trình tự thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được pháp luật quy định như thế nào?

Khi mua bất động sản có nhất thiết phải có cả vợ và chồng ký tên không? Trình tự thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được pháp luật quy […]

Xem Chi Tiết

Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì có được miễn lệ phí trước bạ không? Giá tính lệ phí trước bạ đối với bất động sản là đất được xác định như thế nào?

Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì có được miễn lệ phí trước bạ không? Giá tính lệ phí trước bạ đối với bất động sản là đất được xác định như […]

Xem Chi Tiết