Người nước ngoài có được tham gia thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không? Nếu được thì quy định có giống đối với thí sinh là người Việt Nam không?

Cho tôi hỏi bạn tôi là người nước ngoài muốn tham gia thi cấp chứng chỉ hành nghề moi giới bất động sản thì có được không? Bạn tôi có phải đáp ứng điều kiện nào không? Nếu được tham gia thi thì các quy định liên quan có giống như đối với thí sinh là người Việt Nam không? Mong nhận được giải đáp, xin cảm ơn.

Người nước ngoài có được phép tham gia thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản?
Căn cứ Điều 8 Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định về đối tượng dự thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như sau:

Đối tượng dự thi bao gồm:

+ Công dân Việt Nam;

+ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

+ Người nước ngoài.

Theo đó, các đối tượng nêu trên phải có đủ điều kiện dự thi theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Thông tư 11/2015/TT-BXD.

Cụ thể, tại Điều 9 Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định về điều kiện dự thi như sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;

+ Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên;

+ Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi theo quy định của Thông tư này.

Căn cứ các quy định trên, ta thấy đối tượng được dự thi cấp chứng chỉ môi giới bất động sản bao gồm công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài khi đáp ứng đủ điều kiện dự thi và chuẩn bị hồ sơ dự thi theo quy định của pháp luật.

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo thủ tục như thế nào?
Việc đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được quy định như sau:

Người đủ điều kiện dự thi chuẩn bị hồ sơ đăng ký thi theo quy định tại Điều 10 Thông tư 11/2015/TT-BXD, cụ thể gồm:

– 01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư này);

– 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu);

– 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);

– Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;

– 02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận;

– Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị).

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, người muốn dự thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản thực hiện thủ tục đăng ký thi theo quy định tại Điều 11 Thông tư 11/2015/TT-BXD như sau:

– Người có nhu cầu cấp chứng chỉ được đăng ký dự thi sát hạch trên phạm vi toàn quốc.

– Hàng năm người có nhu cầu cấp chứng chỉ nộp đơn đăng ký dự thi theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này.

– Trước mỗi kỳ thi, thí sinh nộp trực tiếp 02 bộ hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định tại Điều 10 và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi (01 bộ lưu tại đơn vị tổ chức kỳ thi, 01 bộ gửi về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ). Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ theo thông báo của Sở Xây dựng hoặc đơn vị tổ chức kỳ thi.

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được quy định thế nào?
Việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản căn cứ vào sự hợp lệ của hồ sơ đăng ký dự thi và kết quả bài thi được quy định tại Điều 12 Thông tư 11/2015/TT-BXD như sau:

“Điều 12. Bài thi đạt yêu cầu
1. Bài thi đạt yêu cầu là bài thi có kết quả như sau:
a) Bài thi phần kiến thức cơ sở đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100);
b) Bài thi phần kiến thức chuyên môn đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100).
2. Thí sinh có bài thi đạt yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều này là đủ điều kiện đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng cấp chứng chỉ.”
Theo đó, khi bài thi đã đạt yêu cầu theo quy định nêu trên thì người dự thi được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định tại Điều 15 Thông tư 11/2015/TT-BXD như sau:

– Người dự thi sát hạch đạt điểm thi theo quy định tại Điều 12 và có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Thông tư này thì được cấp chứng chỉ.

– Trình tự cấp chứng chỉ:

+ Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng về quá trình tổ chức kỳ thi và phê duyệt kết quả thi theo đề nghị của đơn vị tổ chức kỳ thi;

+ Trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch hội đồng thi và kết quả thi do Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt, Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ (theo mẫu tại Phụ lục 3a Thông tư này);

+ Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ, đơn vị tổ chức kỳ thi sát hạch có trách nhiệm chuyển bản phô tô bài thi và hồ sơ của các cá nhân đó về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức in và ký phát hành chứng chỉ;

+ Sở Xây dựng có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của người được cấp chứng chỉ theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư này.

– Kinh phí cấp chứng chỉ là 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) đối với một chứng chỉ, cá nhân nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng khi nhận chứng chỉ. Sở Xây dựng sử dụng kinh phí này theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

– Chứng chỉ có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp.

– Mẫu chứng chỉ theo quy định tại Phụ lục 4a Thông tư này.

– Chứng chỉ được trả cho cá nhân tại Sở Xây dựng hoặc đơn vị tổ chức kỳ thi. Trường hợp người có chứng chỉ không đến nhận trực tiếp thì được gửi theo đường bưu điện.

– Người được cấp chứng chỉ phải chấp hành các quy định sau:

+ Không được sửa chữa, tẩy xóa nội dung của chứng chỉ;

+ Không được cho thuê, cho mượn hoặc cho các tổ chức, cá nhân khác sử dụng tên và chứng chỉ của mình để thực hiện các hoạt động liên quan đến hành nghề môi giới bất động sản;

+ Không được sử dụng vào các mục đích khác mà pháp luật không quy định.

– Sau khi kết thúc từng kỳ thi và cấp chứng chỉ, Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình tổ chức kỳ thi sát hạch và danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ. Đồng thời đưa danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục 3b Thông tư này).

Như vậy, người nước ngoài có thể đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi đáp ứng đủ điều kiện và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định. Khi bài thi có kết quả đạt yêu cầu thì người nước ngoài được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Nhìn chung, các quy định liên quan đến việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản thực hiện giống như đối với người Việt Nam.

LƯU Ý:
– Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo
– Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc

TƯ VẤN LUẬT TAM NGUYÊN
LIÊN HỆ: 094.6459.111
EMAIL:
tuvanluattamnguyen@gmail.com