Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được cấp lại thì số chứng chỉ là số mới hay vẫn giữ nguyên số chứng chỉ cũ của chứng chỉ hành nghề đã được cấp trước đó?

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được cấp lại thì số chứng chỉ là số mới hay vẫn giữ nguyên số chứng chỉ cũ của chứng chỉ hành nghề đã được cấp trước đó?
Cho tôi hỏi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản của tôi bị mất thì tôi có thể được cấp lại chứng chỉ hành nghề mới không? Nếu được thì tôi phải thực hiện thủ tục như thế nào? Tôi có thắc mắc là nếu tôi được cấp lại chứng chỉ hành nghề mới thì số chứng chỉ của chứng chỉ là số cũ trước đó hay là số mới? Trường hợp tôi vẫn hoạt động môi giới mà không có chứng chỉ hành nghề thì mức phạt quy định cụ thể là bao nhiêu?

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản bị mất có được cấp lại không?
Căn cứ khoản 1 Điều 16 Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như sau:

“Điều 16. Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
1. Người được cấp chứng chỉ nhưng bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác thì được cấp lại chứng chỉ.”
Như vậy, trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản bị mất thì được cấp lại theo quy định.

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản bị mất được cấp lại theo thủ tục nào?
Việc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được tiến hành theo quy định tại Điều 16 Thông tư 11/2015/TT-BXD như sau:

* Hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ nộp cho Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ, gồm:

– Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh (theo mẫu tại Phụ lục 5 Thông tư này);

– 02 ảnh cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

– Chứng chỉ cũ (nếu có).

* Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ và cấp lại chứng chỉ (ghi rõ cấp lại vào chứng chỉ).

Người xin cấp lại chứng chỉ nộp kinh phí 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) cho Sở Xây dựng để chuẩn bị cho việc cấp lại chứng chỉ.

Chứng chỉ chỉ được cấp lại 01 lần, số chứng chỉ là số chứng chỉ cũ. Chứng chỉ cấp lại có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp của chứng chỉ cũ (theo mẫu tại Phụ lục 4b Thông tư này).

Căn cứ quy định trên, ta thấy chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được cấp lại có số chứng chỉ là số chứng chỉ cũ.

Hoạt động môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản bị xử lý thế nào?
Theo Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản như sau:

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

– Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Theo quy định trên, ta thấy cá nhân khi hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định và điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ được quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

+ Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

Việc cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản mà không có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định sẽ bị xử lý như sau:

Theo điểm a khoản 1 Điều 59 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản, cụ thể:

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề.

Theo đó, mức phạt tiền này là mức phạt áp dụng đối với cá nhân được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 4 Nghị định 16/2022/NĐ-CP.

Bên cạnh mức phạt tiền nếu trên, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc có chứng chỉ hành nghề theo quy định khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 59 Nghị định 16/2022/NĐ-CP.

Như vậy, ta thấy trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản bị mất thì được cấp lại theo thủ tục luật định. Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được cấp lại có số chứng chỉ cũ của chứng chỉ hành nghề đã cấp trước đó (chứng chỉ bị mất). Việc kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản yêu cầu cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do đó trường làm mất chứng chỉ mà không cấp lại thì không được phép tiếp tục kinh doanh dịch vụ này. Nếu bị phát hiện có hành vi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản sẽ bị xử lý theo quy định của Nghị định 16/2022/NĐ-CP.

LƯU Ý:
– Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo
– Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc

TƯ VẤN LUẬT TAM NGUYÊN
LIÊN HỆ: 094.6459.111
EMAIL:
tuvanluattamnguyen@gmail.com