Thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai chủ đầu tư được thu bao nhiêu phần trăm?

Cho mình hỏi nếu mình mua Bất động sản (cụ thể là căn hộ) được hình thành trong tương lai thì tối đa Chủ đầu tư được thu của khách hàng là bao nhiêu %? Trường hợp mình đã ký hợp đồng mua căn hộ đó thì mình có thể chuyển nhượng hợp đồng cho người khác được không? Nếu được thì có điều kiện gì không? Nếu có luật, nghị định, hoặc thông tư thì cho mình xin trích dẫn.

Thanh toán căn hộ chung cư là bất động sản hình thành trong tương lai chủ đầu tư được thu bao nhiêu phần trăm?
Căn cứ Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định như sau

Điều 57. Thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai
1. Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng; trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng.
Trường hợp bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua.
2. Chủ đầu tư phải sử dụng tiền ứng trước của khách hàng theo đúng mục đích đã cam kết.
Chiếu theo quy định trên thì tùy theo từng giai đoạn tiến độ công trình để xác định mức thu khác nhau. Anh/chị căn cứ tình hình thực tế để xác định. Tuy nhiên nếu vẫn chưa bàn giao nhà thì chủ đầu tư không được thu quá 70% giá trị hợp đồng, trường hợp là chủ đầu tư nước ngoài thì tổng số không thu quá 50%.

Đã ký hợp đồng mua căn hộ là bất động sản hình thành trong tương lai thì có được chuyển nhượng hợp đồng cho người khác không?
Căn cứ theo quy định tại Điều 59 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định như sau:

Điều 59. Chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai
1. Bên mua, bên thuê mua có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua chưa được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được lập thành văn bản, có xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng.
2. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên mua, bên thuê mua nhà ở với chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm tạo điều kiện cho các bên trong việc chuyển nhượng hợp đồng và không được thu bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng.
3. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
4. Việc chuyển nhượng hợp đồng quy định tại Điều này không áp dụng đối với hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Như vậy việc anh/chị muốn chuyển nhượng hợp đồng mua chung cư là bất động sản hình thành trong tương là có thể nhưng chỉ có thể thực hiện trước khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện để chuyển nhượng hợp đồng mua căn hộ chung cư là bất động sản hình thành trong tương lai là gì?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 02/2022/NĐ-CP như sau:

2. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng phải đảm bảo các điều kiện sau đây:
a) Có hợp đồng mua bán, thuê mua được lập theo quy định tại Điều 6 của Nghị định này; trường hợp các bên đã ký hợp đồng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì phải có hợp đồng đã ký kết;
b) Thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận);
c) Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng phải thuộc diện không có tranh chấp, khiếu kiện;
d) Nhà, công trình xây dựng thuộc hợp đồng mua bán, thuê mua không thuộc diện bị kê biên, thế chấp để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được bên nhận thế chấp đồng ý.
Như vậy khi đã ký hợp đồng mua căn hộ chung cư là bất động sản hình thành trong tương lai mà anh/chị muốn chuyển nhượng hợp đồng đó thì cần tuân thủ các điều kiện kể trên.

LƯU Ý:
– Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo
– Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc

TƯ VẤN LUẬT TAM NGUYÊN
LIÊN HỆ: 094.6459.111
EMAIL:
tuvanluattamnguyen@gmail.com