Ý nghĩa quẻ Địa Trạch Lâm

Tượng quẻ


LỜI KINH: 臨元亨利貞, 至于八月有凶
Dịch âm. – Lâm nguyên hanh lợi trinh, chí vu bát nguyệt hữu
Dịch nghĩa. – Quẻ Lâm, cả, hanh, lợi, trinh, đến chưng tám tháng, có hung.

GIẢI NGHĨA:

Lâm là tiến lên mà lấn sát, đến một vật gì. Hai khí Dương đương lớn, dần dần lấn bức khí Âm. Hai khí Dương đương lớn lên ở dưới, là lúc Dương đạo sắp thịnh, thánh nhân răn sần mà rằng: “Khí Dương tuy đương thịnh, đến tám tháng thì nó tiêu đi, ấy là có hung”. Đại để thánh nhân răn là tự lúc đương thịnh mà lo rằng suy, thì mới có thể ngăn ngừa sự quá đầy mà mưu tính cuộc lâu dài.

Loại Quẻ: Vô Hối (Cẩn trọng, phòng ngừa rủi ro thì không hối hận)