Người nước ngoài được tham gia thi và được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản ở Việt Nam hay không?

Cho tôi hỏi người nước ngoài có thể tham gia thi và được cấp chứng chỉ môi giới để hành nghề môi giới bất động sản ở Việt Nam không? Nếu được thì phải đáp ứng điều kiện nào không? Thủ tục để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đối với người nước ngoài được quy định như thế nào?

Môi giới bất động sản là hoạt động như thế nào?
Theo khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản như sau:

Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Theo đó, ta thấy hoạt động môi giới bất động sản thuộc một trong các hình thức của hoạt động kinh doanh bất động sản và được định nghĩa tại khoản 2 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Người nước ngoài hoạt động môi giới bất động sản có cần chứng chỉ hành nghề môi giới không?
Căn cứ Điều 60 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về phạm vi kinh doanh dịch vụ bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài như sau:

Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền kinh doanh các dịch vụ môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản theo quy định của Luật này.

Và tại Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về điều kiện thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản như sau:

“Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.”
Theo quy định trên, ta thấy đối với hoạt động môi giới bất động sản, người nước ngoài khi thực hiện phải có chứng chỉ hành nghề môi giới theo quy định.

Liên quan đến việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đối với người nước ngoài hoạt động môi giới tại Việt Nam, Thông tư 11/2015/TT-BXD có quy định như sau:

* Đối tượng dự thi:

Đối tượng dự thi bao gồm: Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có đủ điều kiện dự thi theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Thông tư này.”

* Điều kiện dự thi:

Thí sinh dự thi phải có đủ các điều kiện sau:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;

– Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên;

– Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi theo quy định của Thông tư này.

Căn cứ vào quy định nêu trên, người nước ngoài có đủ điều kiện dự thi thì sẽ được dự thi kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

* Theo đó, khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, người nước ngoài chuẩn bị hồ sơ dự thi, bao gồm:

– 01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư này);

– 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu);

– 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);

– Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;

– 02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận;

– Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị).

* Thủ tục đăng ký dự thi

– Người có nhu cầu cấp chứng chỉ được đăng ký dự thi sát hạch trên phạm vi toàn quốc.

– Hàng năm người có nhu cầu cấp chứng chỉ nộp đơn đăng ký dự thi theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Thông tư này.

– Trước mỗi kỳ thi, thí sinh nộp trực tiếp 02 bộ hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định tại Điều 10 và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi (01 bộ lưu tại đơn vị tổ chức kỳ thi, 01 bộ gửi về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ). Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ theo thông báo của Sở Xây dựng hoặc đơn vị tổ chức kỳ thi.

Người nước ngoài hoạt động môi giới bất động sản có quyền và nghĩa vụ nào?
* Quyền của cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được quy định tại Điều 66 Luật kinh doanh bất động sản 2014:

– Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của Luật này.

– Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản.

– Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng.

– Thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản đã ký với khách hàng, nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới.

– Các quyền khác trong hợp đồng.

* Nghĩa vụ của cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được nêu tại Điều 67 Luật kinh doanh bất động sản 2014:

– Thực hiện đúng hợp đồng đã ký với khách hàng.

– Cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp.

– Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

– Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

– Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Như vậy, ta thấy môi giới bất động sản là hình thức thuộc hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo đó, để thực hiện hoạt động này, người nước ngoài phải đáp các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Để được cấp chứng chỉ này, người nước cũng cần phải đáp ứng điều kiện, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dự thi và thực hiện thủ tục đăng ký dự thi. Khi hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản, người nước ngoài được hưởng các quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ tương ứng theo quy định.

LƯU Ý:
– Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo
– Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc

TƯ VẤN LUẬT TAM NGUYÊN
LIÊN HỆ: 094.6459.111
EMAIL:
tuvanluattamnguyen@gmail.com