Doanh nghiệp muốn đầu tư dự án xây dựng nhà ở liền kề để bán có phải đăng ký kinh doanh bất động sản không?

Công ty tôi muốn đầu tư xây dựng dự án nhà ở liền kề vậy cho tôi hỏi điều kiện để được thực hiện hoạt động này là gì? Có phải đăng ký kinh doanh bất động sản hay không? Phải xây nhà ở theo tiêu chuẩn về diện tích như thế nào?

Doanh nghiệp muốn đầu tư dự án xây dựng nhà ở liền kề có phải đăng ký kinh doanh bất động sản không?
Căn cứ khoản 4 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 quy định nhà ở thương mại là nhà ở được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường.

Nếu công ty bạn có nhu cầu xây dựng nhà ở cho người nước ngoài thuê thuộc dự án nhà ở thương mại.

Điều kiện với chủ đầu tư: Trước hết phải đáp ứng các điều kiện đối với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại theo Điều 21 Luật Nhà ở 2014 được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 như sau:

– Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Có vốn ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

– Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

Vậy theo quy định trên thì công ty bạn muốn đầu tư xây dựng dự án nhà ở liền kề phải có chức năng kinh doanh bất động sản tức là phải đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định và đáp ứng các điều kiện khác như đã nêu trên.

Lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở liền kề thế nào?
Công ty bạn muốn đầu tư xây dựng dự án nhà ở thì phải thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở 2014 được sửa đổi bởi điểm b khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 thì việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện thông qua các hình thức sau đây:

– Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

– Đấu thầu dự án có sử dụng đất;

– Chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư được chấp thuận thì việc xác định chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng.

Doanh nghiệp đầu tư dự án xây dựng nhà ở liền kề phải xây nhà ở theo tiêu chuẩn về diện tích như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Luật Nhà ở 2014 thì doanh nghiệp đầu tư thực hiện xây nhà theo tiêu chuẩn như sau:

Điều 24. Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở thương mại
1. Loại nhà ở, tiêu chuẩn diện tích của từng loại nhà ở thương mại do chủ đầu tư dự án quyết định lựa chọn nhưng phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, kiến trúc nhà ở và nội dung quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Đối với căn hộ chung cư thì phải thiết kế, xây dựng theo kiểu căn hộ khép kín, có diện tích sàn căn hộ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng.
3. Đối với nhà ở riêng lẻ thì phải xây dựng theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế được phê duyệt theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng.
Trách nghiệm của doanh nghiệp đầu tư dự án xây dựng nhà ở liền kề là gì?
Căn cứ theo quy định tại Điều 26 Luật Nhà ở 2014 thì chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở phải có trách nhiệm như sau:

– Lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

– Ký quỹ để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; đóng tiền bảo lãnh giao dịch nhà ở theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; bảo đảm năng lực tài chính để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

– Xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án theo đúng quy hoạch chi tiết, nội dung quyết định chủ trương đầu tư dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuân thủ thiết kế, tiêu chuẩn diện tích nhà ở và tiến độ của dự án đã được phê duyệt.

– Dành diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

– Công khai trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở Ban quản lý dự án của mình.

– báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện dự án theo định kỳ và khi kết thúc dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

– Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng kinh doanh sản phẩm của dự án, bàn giao nhà ở và các giấy tờ liên quan đến nhà ở giao dịch cho khách hàng.

– Thực hiện giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở và kinh doanh quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

– Trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày bàn giao nhà ở cho người mua hoặc kể từ thời điểm bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận thì phải làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người mua, người thuê mua nhà ở, trừ trường hợp người mua, thuê mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp xây dựng nhà ở để cho thuê thì có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở theo quy định tại Điều 76 và Điều 77 của Luật này.

– Bảo hành nhà ở theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng; thực hiện các nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

– Chấp hành các quyết định đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về xử lý hành vi vi phạm pháp luật khi có sai phạm trong việc phát triển nhà ở, huy động vốn, ứng tiền trước của khách hàng, thực hiện các giao dịch về nhà ở và các hoạt động khác quy định tại Điều này.

– Bồi thường trong trường hợp gây thiệt hại cho khách hàng hoặc cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia đầu tư xây dựng nhà ở.

LƯU Ý:
– Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo
– Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc

TƯ VẤN LUẬT TAM NGUYÊN
LIÊN HỆ: 094.6459.111
EMAIL:
tuvanluattamnguyen@gmail.com