Công ty môi giới bất động sản bắt buộc phải có vốn điều lệ 20 tỷ đồng? Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản như thế nào?

Tôi với người bạn định mở một công ty kinh doanh môi giới bất động sản. Vậy Ban tư vấn cho tôi hỏi công ty môi giới bất động sản bắt buộc phải có vốn điều lệ 20 tỷ đồng? Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản ra sao? Nội dung môi giới bất động sản được quy định như thế nào?

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản
Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản như sau:

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải có các điều kiện sau đây:

+ Phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp);

+ Phải công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, tại trụ sở Ban Quản lý dự án (đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản), tại sàn giao dịch bất động sản (đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản) các thông tin về doanh nghiệp (bao gồm tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật), thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật Kinh doanh bất động sản, thông tin về việc thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh (nếu có), thông tin về số lượng, loại sản phẩm bất động sản được kinh doanh, số lượng, loại sản phẩm bất động sản đã bán, chuyển nhượng, cho thuê mua và số lượng, loại sản phẩm còn lại đang tiếp tục kinh doanh.

Đối với các thông tin đã công khai quy định tại điểm này mà sau đó có thay đổi thì phải được cập nhật kịp thời ngay sau khi có thay đổi;

+ Chỉ kinh doanh các bất động sản có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9, Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản.

Như vậy, theo quy định trên cho dù bạn mở công ty kinh doanh bất động sản dưới danh nghĩa là cá nhân hay tổ chức thì phải tuân hteo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì không cần yêu cầu phải có vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên trước đây ở Nghị định 76/2015/NĐ-CP thì có quy định yêu cầu phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng.

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản
Căn cứ theo Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản như sau:

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

– Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Như vậy, theo quy định trên dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải đáp ứng các điều kiện về thành lập doanh nghiệp có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Bên cạnh đó cá nhân có quyền kinh doanh độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề và đăng ký nội thuế theo quy định. Tổ chức các nhân kinh doanh dịch vụ này không được đồng thời là nhà mô giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong giao dịch bất động sản

Cho nên, bạn tham khảo thêm để có thêm thông tin bổ ích cho mình nhé.

Nội dung môi giới bất động sản được quy định như thế nào?
Căn cứ theo Điều 63 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về nội dung môi giới bất động sản như sau:

– Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng.

– Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

– Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Theo quy định trên thì bổ

Thù lao môi giới bất động sản theo quy định pháp luật
Căn cứ Điều 64 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về thù lao môi giới bất động sản như sau:

– Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao môi giới từ khách hàng không phụ thuộc vào kết quả giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản giữa khách hàng và người thứ ba.

– Mức thù lao môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới.

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn gửi đến bạn tham khảo thêm

LƯU Ý:
– Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo
– Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc

TƯ VẤN LUẬT TAM NGUYÊN
LIÊN HỆ: 094.6459.111
EMAIL:
tuvanluattamnguyen@gmail.com