Con rể tặng bất động sản cho mẹ vợ thì có được miễn phần thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ hay không?

Vợ chồng tôi có hai mảnh đất: một mảnh vợ chồng tôi đang ở diện tích 300 m2 do vợ chồng tôi đứng tên; còn một mảnh diện tích 100 m2 đứng tên của chồng tôi. Nay chồng tôi muốn tặng cho mẹ tôi phần đất diện tích 100 m2 đứng tên của chồng tôi. Vậy khi tặng cho phần đất này thì chồng tôi có được miễn lệ phí trước bạ không?

Đất được tặng cho thì phải đảm bảo những điều kiện gì?
Căn cứ Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

“Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất
1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:
a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
b) Đất không có tranh chấp;
c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
d) Trong thời hạn sử dụng đất.
2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.
…”
Theo đó, để được tặng cho quyền sử dụng đất thì cần phải có Giấy chứng nhận, đất không được có tranh chấp; quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án và đang trong thời hạn sử dụng đất. Ngoài ra còn phải đảm bảo có đủ điều kiện theo quy định được nêu trên.

Con rể tặng bất động sản cho mẹ vợ thì có được miễn thuế thu nhập cá nhân hay không?
Căn cứ theo Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định về thu nhập miễn thuế như sau:

“Điều 4. Thu nhập được miễn thuế
1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.
…”
Theo Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về các thu nhập miễn thuế như sau:

“Điều 3. Các khoản thu nhập được miễn thuế
1. Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm:

d) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau”.
Theo quy định trên thì nhà, đất là quà tặng giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể là đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Con rể tặng bất động sản cho mẹ vợ thì có được miễn phần thuế thu nhập cá nhân đối với phần bất động sản được tặng hay không?

Bất động sản được tặng, cho

Trường hợp con rể tặng bất động sản cho mẹ vợ thì có được miễn lệ phí trước bạ hay không?
Căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định 10/2022/NĐ-CP là văn bản thay thế quy định về trường hợp miễn lệ phí trước bạ như sau:

“Điều 10. Miễn lệ phí trước bạ

10. Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
…”
Như vậy, nhà, đất là quà tặng giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể là đối tượng được miễn lệ phí trước; do đó mẹ bạn không cần nộp lệ phí trước bạ.

LƯU Ý:
– Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo
– Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc

TƯ VẤN LUẬT TAM NGUYÊN
LIÊN HỆ: 094.6459.111
EMAIL:
tuvanluattamnguyen@gmail.com