Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hết hạn thì có được phép tiếp tục hành nghề môi giới bất động sản nữa không?

Cho tôi hỏi để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cần phải đáp ứng điều kiện nào? Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hết hạn thì có được phép tiếp tục hành nghề môi giới bất động sản nữa không hay phải đăng ký dự thi để được cấp mới?

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hết hạn thì xử lý thế nào?
Căn cứ Điều 17 Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định đối với chứng chỉ hết hạn, như sau:

– Người có chứng chỉ đã hết hạn không được phép tiếp tục hành nghề môi giới bất động sản.

– Người có chứng chỉ hết hạn, hoặc gần hết hạn nếu muốn cấp lại chứng chỉ thì phải thi sát hạch theo quy định sau:

+ Trường hợp đăng ký dự thi lại tại địa phương đã cấp chứng chỉ thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở theo quy định tại Thông tư này để được cấp chứng chỉ, số chứng chỉ theo số cũ, chứng chỉ ghi rõ trên trang 01 là cấp lần thứ hai, lần thứ ba (theo mẫu tại Phụ lục 4c Thông tư này);

+ Trường hợp đăng ký dự thi ở địa phương khác thì phải thực hiện thủ tục thi sát hạch như cấp chứng chỉ mới nhưng chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở.

– Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

+ Hồ sơ quy định tại Điều 10 Thông tư này;

+ Chứng chỉ cũ (bản gốc) đối với trường hợp đã hết hạn, hoặc bản sao có chứng thực đối với trường hợp chứng chỉ chưa hết hạn.

– Đăng ký dự thi theo quy định tại Điều 11 Thông này.

– Căn cứ tình hình thực tế, Sở Xây dựng tổ chức kỳ thi riêng cho những người có chứng chỉ hết hạn hoặc thi cùng với những người cấp mới.

Như vậy, theo quy định trên, trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hết hạn thì không được phép tiếp tục hành nghề môi giới bất động sản nữa mà phải đăng ký dự thi để được cấp mới.

Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải đáp ứng điều kiện nào?
Việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản áp dung đối với người đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

“Điều 68. Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
1. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
b) Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;
c) Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.”
Cấp chứng chỉ hành nghề bất động sản theo thủ tục như thế nào?
Cá nhân muốn được cấp chứng chỉ hành nghề phải tiến hành thi sát hạch theo quy định như sau:

* Chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định tại Điều 10 Thông tư 11/2015/TT-BXD gồm:

– 01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư này);

– 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu);

– 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);

– Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;

– 02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận;

– Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị).

* Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được quy định tại Điều 15 Thông tư 11/2015/TT-BXD:

– Người dự thi sát hạch đạt điểm thi theo quy định tại Điều 12 và có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Thông tư này thì được cấp chứng chỉ.

– Trình tự cấp chứng chỉ:

+ Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng về quá trình tổ chức kỳ thi và phê duyệt kết quả thi theo đề nghị của đơn vị tổ chức kỳ thi;

+ Trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch hội đồng thi và kết quả thi do Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt, Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ (theo mẫu tại Phụ lục 3a Thông tư này);

+ Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ, đơn vị tổ chức kỳ thi sát hạch có trách nhiệm chuyển bản phô tô bài thi và hồ sơ của các cá nhân đó về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức in và ký phát hành chứng chỉ;

+ Sở Xây dựng có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của người được cấp chứng chỉ theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư này.

– Kinh phí cấp chứng chỉ là 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) đối với một chứng chỉ, cá nhân nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng khi nhận chứng chỉ. Sở Xây dựng sử dụng kinh phí này theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

– Chứng chỉ có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp.

– Mẫu chứng chỉ theo quy định tại Phụ lục 4a Thông tư này.

– Chứng chỉ được trả cho cá nhân tại Sở Xây dựng hoặc đơn vị tổ chức kỳ thi. Trường hợp người có chứng chỉ không đến nhận trực tiếp thì được gửi theo đường bưu điện.

– Người được cấp chứng chỉ phải chấp hành các quy định sau:

+ Không được sửa chữa, tẩy xóa nội dung của chứng chỉ;

+ Không được cho thuê, cho mượn hoặc cho các tổ chức, cá nhân khác sử dụng tên và chứng chỉ của mình để thực hiện các hoạt động liên quan đến hành nghề môi giới bất động sản;

+ Không được sử dụng vào các mục đích khác mà pháp luật không quy định.

– Sau khi kết thúc từng kỳ thi và cấp chứng chỉ, Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình tổ chức kỳ thi sát hạch và danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ. Đồng thời đưa danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục 3b Thông tư này).

Như vậy, trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hết hạn thì không được phép tiếp tục hành nghề môi giới bất động sản nữa mà phải đăng ký dự thi để được cấp mới. Người có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải đáp ứng điều kiện và thực hiện dự thi sát hạch theo quy định.

LƯU Ý:
– Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo
– Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc

TƯ VẤN LUẬT TAM NGUYÊN
LIÊN HỆ: 094.6459.111
EMAIL:
tuvanluattamnguyen@gmail.com