VDA Bot – là một trợ lý ảo hỗ trợ xử lý thông tin trực tuyến cũng là một phần của hệ sinh thái Nhadatdanang.com được tạo ra và phát triển bởi công ty VDA Marketing.
VDA Bot – có thể làm được nhiều việc khác nhau trên máy tính, vì thế có thể hỗ trợ giải quyết những công việc cho người dùng phổ thông khác nhau.Tất cả mọi người có thể nhờ VDA Bot giúp đỡ miễn phí thông qua kênh Zalo hoặc có thể gửi email yêu cầu thông tin cần trợ giúp đến website: vdadigitalmarketing@gmail.comVDA Bot sẽ phản hồi sớm nhất có thể.

Ủng hộ dự án cộng đồng – GIVE ME 1 USD