Cây Thuốc

Cây Chùm ngây

Ủng hộ dự án cộng đồng – GIVE ME 1 USD Tên tiếng việt: Chùm Ngây, Bồn Bồn, Cải Ngựa Tên khoa học: Moringa oleifera Lamk. Họ: Chùm ngây (Moringaceae) Công dụng: Lá làm rau ăn giúp tiêu hóa. Dầu […]

Xem Chi Tiết