VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LA BÀN TẠI ĐÀ NẴNG
Mã số thuế: 0310074298-005
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN BẢO ÂN
165 Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam