Tìm hiểu cách xây dựng các mối quan hệ chuyên nghiệp giá trị bằng cách sử dụng LinkedIn như một công cụ kinh doanh trong khóa học trực tuyến miễn phí này.

Nhiều người có tài khoản LinkedIn nhưng ít ai biết cách sử dụng hiệu quả để phát triển doanh nghiệp hoặc thương hiệu cá nhân của mình. Khóa học này cung cấp các khuyến nghị và kỹ năng thực tế để giúp bạn tận dụng tối đa LinkedIn. Tìm hiểu về các tính năng của nền tảng và có được các phương pháp hay nhất ở cấp độ ngành được các chuyên gia sử dụng. Đăng ký để có được hiểu biết vững chắc về các khía cạnh quan trọng của LinkedIn và sử dụng chúng để thúc đẩy doanh nghiệp và sự nghiệp của bạn tiến lên.

Bạn đã thử sử dụng LinkedIn để tạo kết nối hoặc tiếp cận đối tượng mới nhưng không đạt được kết quả như mong muốn? Rất có thể bạn cần học cách sử dụng LinkedIn hiệu quả hơn để đạt được kết quả mong muốn. Khóa học tìm việc miễn phí này là lý tưởng để nghiên cứu các công cụ nâng cao của LinkedIn để sử dụng cho cá nhân và doanh nghiệp vì nó cung cấp nhiều thông lệ tiêu chuẩn công nghiệp khác nhau. Teddy Burriss, một chiến lược gia và giảng viên chuyên nghiệp của LinkedIn, đã thiết kế tỉ mỉ khóa học này bằng cách sử dụng kinh nghiệm của mình với tư cách là một chiến lược gia truyền thông xã hội được chứng nhận để hướng dẫn bạn sử dụng LinkedIn tốt nhất như một công cụ kết nối kinh doanh.

Chúng tôi bắt đầu bằng cách giới thiệu cho bạn về mục đích thực sự của LinkedIn và cách nó được phát hiện. Bạn có thể ngạc nhiên khi biết mức độ sử dụng rộng rãi của các chuyên gia cho các mục đích khác nhau như tuyển dụng, học tập và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. Chúng tôi kiểm tra các nhân khẩu học khác nhau cho thấy sự áp dụng và sử dụng nhanh chóng LinkedIn của các chuyên gia trong ngành. Sau đó, chúng tôi tập trung vào các phương pháp hay nhất khác nhau được các chuyên gia khuyến nghị để đạt được kết quả tốt nhất trên LinkedIn cho sự phát triển kinh doanh và cá nhân.

Những phương pháp hay nhất này có thể đạt được kết quả cần thiết cho phát triển kinh doanh và chúng tôi thực hiện từng bước một. Cuối cùng, chúng tôi dạy bạn cách sử dụng ‘bộ điều hướng bán hàng’ để vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh trong ngành của bạn. Khóa học kết nối mạng chuyên nghiệp này cung cấp các kỹ năng ở cấp độ chuyên nghiệp cho phép bạn sử dụng các tính năng và công cụ của LinkedIn để đạt được thành công tối đa. Đăng ký ngay hôm nay để tận dụng công cụ kết nối mạng phổ biến và mạnh mẽ này để tiếp cận đúng người và thăng tiến trong sự nghiệp của bạn.

START COURSE NOW

Learn how to build valuable professional connections by using LinkedIn as a business tool in this free online course.
Many people have a LinkedIn account but few know how to use it effectively to grow their business or personal brand. This course provides practical recommendations and skills to help you make the most of LinkedIn. Learn about the platform’s features and acquire industry-level best practices used by professionals. Sign up to gain a solid understanding of LinkedIn’s critical aspects and use them to propel your business and career forward.

Have you tried to use LinkedIn to create connections or reach new audiences but been left disappointed? You very likely need to learn how to use LinkedIn more effectively to achieve your desired results. This free job hunting course is ideal for studying LinkedIn’s advanced tools for personal and business use as it provides various industry-standard practices. Teddy Burriss, a professional LinkedIn strategist and trainer, has meticulously designed this course using his experience as a certified social media strategist to guide you through the best use of LinkedIn as a business networking tool.

We begin by introducing you to the actual purpose of LinkedIn and how it was discovered. You may be surprised to learn how widely it is used by professionals for various purposes like hiring, learning and driving business growth. We examine various demographics that indicate the rapid adoption and use of LinkedIn by industry professionals. We then focus on various best practices recommended by professionals to achieve the best results on LinkedIn for business and personal growth.

These best practices can achieve the required results for business development and we go through their execution step by step. Finally, we teach you how to use the ‘sales’ navigator to outperform your competitors in your industry. This professional networking course provides professional-level skills that allow you to use LinkedIn’s features and tools for maximum success. Sign up today to take advantage of this popular and powerful networking tool to reach the right people and advance your career.