Học nghệ thuật tăng doanh thu kinh doanh thông qua tiếp thị B2B & phát triển kinh doanh với khóa học trực tuyến miễn phí này.

Khóa học trực tuyến miễn phí này dành cho bất kỳ ai muốn học các kỹ thuật bán hàng nâng cao và phát triển kinh doanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B). Khóa học giới thiệu cho bạn các trụ cột của phát triển kinh doanh, hiểu thị trường của bạn và đặt mục tiêu SMART để tăng doanh số bán hàng. Bạn cũng sẽ học cách thiết kế, theo dõi và tiếp tục gửi email lạnh và cách đưa ra phản hồi thích hợp cho những khách hàng tiềm năng phản đối đề xuất bán hàng của bạn.

Khóa học này về cách tìm hiểu sự phát triển và bán hàng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) được thiết kế để dạy bạn các kỹ thuật nâng cao trong tiếp thị trực tuyến trực tiếp thông qua việc tăng tạo khách hàng tiềm năng. Các lĩnh vực được đề cập bao gồm định nghĩa phát triển kinh doanh, tạo kế hoạch phát triển kinh doanh, xác định khách hàng lý tưởng của bạn và năm giai đoạn tinh tế của thị trường. Bạn cũng sẽ học lý thuyết về các mục tiêu SMART và cách chúng có thể phát triển doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi sẽ thảo luận về các công cụ internet khác nhau để giúp bạn xây dựng một danh sách email được nhắm mục tiêu và xác minh tính xác thực của từng email, giảm khả năng bị chặn. Bạn sẽ học cách thiết lập hệ thống CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) của mình để giúp bạn theo dõi tất cả email của khách hàng tiềm năng. Bạn cũng sẽ học cách lên lịch các cuộc họp trực tuyến với khách hàng tiềm năng của mình. Bạn có muốn biết vũ khí bí mật để vượt qua những lời phản đối và từ chối? Khóa học này sẽ giúp bạn có tư duy đúng đắn để nhân doanh thu bán hàng của mình trong một thời gian ngắn đáng kinh ngạc. Nó cũng sẽ giúp xây dựng sự tự tin của bạn để bạn có thể nói chuyện với bất kỳ nhà lãnh đạo doanh nghiệp nào từ bất kỳ công ty nào.

Các hoạt động phát triển kinh doanh được sử dụng trong các phòng ban khác nhau, bao gồm tiếp thị, quản lý nhà bán lẻ, quản lý sản phẩm và quản lý dự án. Mạng lưới, quan hệ đối tác, đàm phán và nỗ lực tiết kiệm chi phí cũng có liên quan. Tất cả những hoạt động khác nhau đó được thúc đẩy bởi các mục tiêu phát triển kinh doanh. Ví dụ: nếu một công ty có sản phẩm hoặc dịch vụ thành công ở một khu vực, nhóm phát triển kinh doanh sẽ đánh giá tiềm năng mở rộng hơn nữa của sản phẩm đó sang các khu vực khác. Để thâm nhập thị trường mới, bạn cần đánh giá các quyết định như tìm đối tác chiến lược địa phương hoặc đơn độc. Với sự hỗ trợ của các nhóm pháp lý và kinh tế, nhóm phát triển kinh doanh cân bằng các ưu điểm và nhược điểm của các lựa chọn khả thi và quyết định lựa chọn nào phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp. Tiếp thị bao gồm quảng cáo và quảng cáo hướng tới việc bán sản phẩm và dịch vụ thành công cho khách hàng cuối. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu bán hàng. Các hoạt động phát triển kinh doanh cũng có thể liên quan đến việc ước tính ngân sách tiếp thị. Ngân sách lớn cho phép các chính sách tiếp thị tích cực như roadshow, gọi điện thoại, phân phối mẫu miễn phí và thăm khách hàng cá nhân. Ngân sách nhỏ hơn có thể dẫn đến các chiến lược tiếp thị đơn giản, bao gồm quảng cáo trực tuyến hạn chế, quảng cáo trên mạng xã hội và biển quảng cáo trên đường cao tốc.

Khi nói đến bán hàng, không phải là về việc tác động đến khách hàng tiềm năng hoặc phát triển các chiến thuật thuyết phục nhất để dụ khách hàng chia tay với tiền của họ. Nếu đây là chiến lược bán hàng của bạn, mọi người có thể cảm nhận được điều đó và bạn có thể khiến họ thất vọng. Bán hàng thực sự là về việc hỗ trợ khách hàng tiềm năng của bạn tìm nguồn cung ứng những gì họ thực sự cần. Điều đó có nghĩa là lắng nghe họ và hiểu những nhu cầu và điểm khó khăn cụ thể của họ. Mục đích là để cung cấp một giải pháp kinh tế và kịp thời, dẫn đến một tình huống đôi bên cùng có lợi. Nếu bạn không thể cung cấp giải pháp tốt nhất, thì tính toàn vẹn sẽ phát huy tác dụng. Sự trung thực sẽ giúp bạn có được sự tôn trọng của khách hàng tiềm năng, điều này có thể khuyến khích họ quay lại khi đúng thời điểm hoặc chuyển thông tin chi tiết của bạn cho người khác. Khách hàng tiềm năng là người được coi là khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng và bày tỏ mức độ quan tâm nào đó đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Điều này khác với khách hàng tiềm năng, dùng để chỉ người chỉ có giao tiếp cơ bản, một chiều với doanh nghiệp của bạn, có lẽ thông qua việc đăng ký vào danh sách gửi thư. Khách hàng tiềm năng chỉ cung cấp cho công ty thông tin chi tiết về một người có thể dẫn đến bán hàng hoặc không. Ý tưởng tìm ra những phương pháp bán hàng tiên tiến và khác biệt này có khiến bạn hứng thú không? Ghi danh vào khóa học này ngay hôm nay và trở nên tự tin trong bán hàng B2B!

CLICK HERE TO LEARNING

Learn the art of increasing business revenue through B2B marketing & business development with this free online course.
This free online course is for anyone who wants to learn advanced sales and business to business (B2B) development techniques. The course introduces you to the pillars of business development, understanding your market, and setting SMART goals to increase your sales. You will also learn how to design, track and follow up on cold emails and how to give an appropriate response to prospects who object to your sales proposal.

This course in understanding business to business (B2B) development and sales is designed to teach you advanced techniques in direct online marketing through increased lead generation. Areas covered include the definition of business development, creating a business development plan, defining your ideal customer, and the five stages of market sophistication. You will also learn the theory of SMART goals and how they can grow your business. We will discuss various internet tools to help you build a targeted email list and verify each email for authenticity, reducing the prospects of being blocked. You will learn how to set up your CRM (Customer Relationship Management) system to help you track all your prospect’s emails. You will also learn to schedule online meetings with your prospective clients. Do you want to know the secret weapon of how to overcome objections and rejections? This course will put you in the right mindset to multiply your sales revenue in a surprisingly short time. It will also help build your confidence so you can speak to any business leader from any company.

Business development activities are used in different departments, including marketing, retailer management, product management, and project management. Networking, partnerships, negotiations and cost-savings efforts are also involved. All of those different activities are driven by the business development goals. For instance, if a company has a successful product or service in one region, the business development team assesses its further expansion potential to other areas. To enter a new market, you need to evaluate decisions like finding a local strategic partner or going solo. With the support of the legal and economics teams, the business development team balances the advantages and disadvantages of the feasible options and decides which one best serves the business. Marketing includes promotion and advertising directed towards the successful sale of products and services to end customers. It plays a critical part in the attainment of sales targets. Business development activities may also involve the estimation of a marketing budget. Large budgets allow for aggressive marketing policies like roadshows, cold calling, free sample distribution and individual customer visits. Smaller budgets are likely to result in simple marketing strategies, including limited online ads, social media ads, and highway billboards.

When it comes to sales, it isn’t about influencing potential clients or developing the most convincing tactics to seduce clients into parting with their money. If this is your sales strategy, people can sense it, and you might put them off. Sales is really about assisting your prospects to source what they genuinely need. That means listening to them and understanding their specific needs and pain points. The intention is to provide an economical and well-timed solution, which results in a win-win situation. If you cannot provide the best solution, then integrity should come into play. Honesty earns the respect of your prospects, which may encourage them to come back when the time is right or pass your details to others. A prospect is a person regarded as a potential customer or client and expresses some level of interest in your product or service. This is different to a lead, which refers to someone who has only had basic, one-way communication with your business, perhaps through signing up to a mailing list. A lead provides the company with only a person’s details that may or may not lead to a sale. Does the idea of finding these advanced and divergent methods of selling excite you? Enrol in this course today and become confident in B2B sales!