CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH TRẦN ĐẶNG TẠI ĐÀ NẴNG – DU LỊCH THESINHTOURIST
Mã số thuế: 0301993087-007
Người đại diện: ĐẶNG THỊ MỴ
16 đường 3/2, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam