Post Tagged with: "NFT"

NFT là gì?

NFT là viết tắt của Non-Fungible Token, tạm dịch là Token không thể thay thế. Đây là một loại token mã hóa độc nhất, không thể hoán đổi cho nhau do đặc điểm kỹ thuật […]

Xem Chi Tiết

Metaverse là gì?

Metaverse là một không gian kỹ thuật số được dựng lên như một thế giới ảo, nơi người dùng có thể tương tác với nhau và có những trải nghiệm chân thực y như thế […]

Xem Chi Tiết

NFT là gì?

NFT là viết tắt của Non-fungible token (token không thể thay thế), là một loại tài sản số được hỗ trợ bởi công nghệ blockchain. Mỗi tài sản NFT đều được mã hoá trên blockchain […]

Xem Chi Tiết