Khóa học trực tuyến miễn phí về tinh thần doanh nhân cho các doanh nghiệp nhỏ này sẽ khởi động một doanh nghiệp nhỏ sinh lời với ngân sách tiết kiệm.

Mở rộng các kỹ năng kinh doanh của bạn bằng cách tiếp thu các chiến lược và chiến thuật để khởi động một doanh nghiệp nhỏ sinh lời với ngân sách tiết kiệm. Đầu tiên, hãy học cách xác định mong muốn và mong muốn của khách hàng bằng cách phát triển một giải pháp giải quyết ‘nỗi đau’ của khách hàng. Sau đó, tiếp thị, quảng bá và phân phối sản phẩm của bạn bằng cách thiết lập niềm tin với khách hàng của bạn. Cuối cùng, thiết kế một mô hình kinh doanh có lợi nhuận và tăng lợi nhuận của doanh nghiệp bạn.

Nắm vững các kỹ năng kinh doanh quan trọng để xây dựng một doanh nghiệp nhỏ mạnh mẽ và có lợi nhuận. Khóa học này giúp bạn trở thành một doanh nhân chiến lược thịnh vượng hơn được trang bị tất cả các công cụ và chuyên môn giúp doanh nghiệp mới của bạn thành công và sinh lời. Tìm hiểu cách nghiên cứu, phân tích và xác định cách những thách thức và thất vọng hàng ngày của khách hàng đến gần hơn với nhu cầu và mong muốn của họ, sau đó phát triển một giải pháp giải quyết các vấn đề hàng ngày của họ. Bạn sẽ làm quen với quy trình tìm thị trường ngách cho thương hiệu và doanh nghiệp của mình để tập trung nỗ lực và ngân sách tối thiểu vào một nhóm khách hàng cụ thể có nhu cầu và sức mua cụ thể. Khi bạn đã có những mục tiêu phù hợp để phát triển một giải pháp, chúng tôi sẽ dạy bạn cách tạo hoặc thuê ngoài sản phẩm của mình để tạo ra một giải pháp chất lượng tốt với giá cả phải chăng cho những khách hàng cao cấp của bạn và nâng cao kỹ năng của bạn với tư cách là một doanh nhân.

Hơn nữa, chúng tôi sẽ thảo luận về cách quảng bá, tiếp thị và bán sản phẩm của bạn cho khách hàng cao cấp và tạo ra doanh số bán hàng có lợi nhuận. Nhận thông tin chi tiết, chiến thuật và công cụ cập nhật để thiết lập các kênh tiếp thị trực tuyến và ngoại tuyến của bạn bằng cách sử dụng những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và các nền tảng quảng cáo như Facebook. Khám phá cách trở thành một doanh nhân và nhà tiếp thị có ảnh hưởng để suy nghĩ và lập kế hoạch như một chiến lược gia tiếp thị. Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn và doanh nghiệp của bạn? Bạn sẽ thiết kế, giải thích và tạo ra các hệ thống tự động giúp tối đa hóa nỗ lực tiếp thị của bạn, đồng thời thêm và tạo ra doanh số bán hàng có lợi nhuận nhất quán cho lợi nhuận của bạn. Trong suốt quá trình đào tạo này, bạn sẽ trở nên thành thạo trong việc thiết kế các mô hình kinh doanh tốt nhân lên và đa dạng hóa các luồng thu nhập kinh doanh của bạn. Kiến thức này sẽ làm cho doanh nghiệp của bạn có lợi nhuận, an toàn và nhất quán hơn, thúc đẩy doanh số bán hàng và tạo ra doanh thu.

Bằng cách tiếp thu những kiến thức này, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều năm thất vọng, lãng phí tiền bạc và công sức để bạn có thể khởi nghiệp kinh doanh nhỏ với ngân sách tối thiểu, dù là trực tuyến hay ngoại tuyến. Chúng tôi trình bày nhiều nghiên cứu điển hình thực tế để cung cấp kiến thức và chuyên môn thực tế mà bạn có thể áp dụng ngay vào doanh nghiệp của mình và thu được kết quả đáng chú ý. Chúng tôi đã thiết kế thông tin này để làm cho nó dễ dàng, hướng dẫn bạn từng bước theo một phương pháp đơn giản, hấp dẫn thông qua hành trình và quá trình xây dựng doanh nghiệp nhỏ có lợi nhuận của bạn với ngân sách hạn chế. Những bài giảng này là hướng dẫn tốt nhất của bạn nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu dự án kinh doanh nhỏ mới hoặc ‘công việc phụ’ và kiếm tiền trong khi tận hưởng quá trình này. Nó đơn giản, dễ dàng và thú vị. Áp dụng kiến thức này ngay lập tức và nhận kết quả tức thì, ngay cả khi bạn là người mới kinh doanh. Vì vậy, hãy đăng ký ngay bây giờ và chúng tôi sẽ gặp bạn ở bên trong. Hãy bắt đầu nào!

CLICK HERE TO LEARN

This free online entrepreneurship course for small businesses will kick-start a profitable small business on a budget.
Broaden your entrepreneurship skills by acquiring the strategies and tactics for kick-starting a profitable small business on a budget. First, learn to identify your customers’ wants and desires by developing a solution that solves a customer’s ‘pain point’. Then market, promote and distribute your product by establishing trust with your customer. Finally, design a profitable business model and increase your business’s bottom line.

Master important entrepreneurship skills to build a powerful and profitable small business. This course helps you become a more prosperous strategic entrepreneur equipped with all the tools and expertise that put your new business into success and profitability. Learn how to research, analyse and identify how your customers’ daily challenges and frustrations get closer to their needs and desires and then develop a solution that solves their everyday problems. You will acquaint yourself with the process to find a niche for your brand and business to focus your effort and minimal budget on a specific group of customers with a particular need and purchasing power. Once you have the right objectives for developing a solution, we will teach you how to create or outsource your product to make a decent quality solution at an affordable price for your premium customers and enhance your skills as an entrepreneur.

Moreover, we will discuss how to promote, market and sell your product to a premium customer and make a profitable sale. Get up-to-date insights, tactics and tools for establishing your online and offline marketing channels using social media influencers and advertising platforms like Facebook. Discover how to become an influential entrepreneur and marketer to think and plan like a marketing strategist. What does this mean for you and your business? You will design, explain and create automated systems that maximise your marketing effort and add and generate consistent profitable sales to your bottom line. Throughout this training, you will become skilled in designing good business models that multiply and diversify your business income streams. This knowledge will make your business more profitable, secure and consistent, driving sales and generating revenue.

By acquiring this knowledge, you will save years of frustration, wasted money and effort so you can kick-start a small business on a minimal budget, whether online or offline. We present many real-life case studies to provide practical knowledge and expertise that you can apply immediately to your business and obtain notable results. We have designed this information to make it easy, guiding you step by step in a simple, engaging method through the journey and process of building your profitable small business on a limited budget. These lectures are your best guide if you are ready to start your new small venture or ‘side hustle’ and make money while enjoying the process. It is simple, easy and enjoyable. Apply this knowledge immediately and get instant results, even if you are a business newbie. So enrol now and we will see you on the inside. Let’s get started!