Tìm hiểu các nguyên tắc và chiến lược tiếp thị được sử dụng để quảng bá thương hiệu thể thao trong khóa học tiếp thị thể thao trực tuyến miễn phí này.

Hàng triệu người xem các sự kiện thể thao như FIFA World Cup và Thế vận hội, biến chúng thành một nền tảng tuyệt vời để các công ty và thương hiệu thể thao quảng bá sản phẩm và dịch vụ của họ. Khóa học này giới thiệu cho bạn về tiếp thị thể thao, ngành công nghiệp thể thao và các kỹ thuật xây dựng thương hiệu được sử dụng để bảo vệ và quản lý các thương hiệu đó. Chúng tôi kiểm tra các chiến lược thương hiệu nổi tiếng khác nhau, ‘phối thức tiếp thị’, tài trợ thể thao và các nguyên tắc của tiếp thị kỹ thuật số.

‘Tiếp thị thể thao’ liên quan đến việc sử dụng các vận động viên hoặc đội để quảng bá các sự kiện thể thao hoặc thiết bị, sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến thể thao. Bạn có biết tại sao các thương hiệu thể thao như Adidas, Puma và Nike lại tài trợ cho các đội không? Khóa học tiếp thị và xây dựng thương hiệu này phác thảo nhiều mục đích của tiếp thị thể thao và xác định các loại người tiêu dùng khác nhau được tìm thấy trong ngành công nghiệp thể thao. Chúng tôi giải thích cách giá trị thị trường được tạo ra thông qua thể thao thông qua hợp tác pháp lý với các đối tác, giao dịch quyền và tiếp thị chiến lược. Khóa học khám phá các sự kiện thể thao quan trọng và hàng hóa thể thao trước khi đi sâu vào sản phẩm, phân phối, giá cả, chiến lược quảng cáo và quy trình trao đổi.

Sau đó, chúng tôi đề cập đến truyền thông, quyền quảng cáo và làm việc với các cơ quan. Chúng tôi thảo luận về tài trợ thể thao, chính sách bán hàng và tiếp thị quốc tế về quyền truyền thông. Khóa học trình bày các yêu cầu và chuyên môn của tiếp thị thể thao và phân tích nó như một quá trình quản lý. Chúng tôi mô tả vai trò của tiếp thị tài trợ và sự kiện và chỉ cho bạn cách đàm phán các thỏa thuận tài trợ. Chúng tôi giải thích cách xây dựng và tương tác với khán giả kỹ thuật số của bạn thông qua phương tiện truyền thông xã hội và nội dung trực tuyến. Khóa học cũng cung cấp các kỹ năng bạn cần để phân tích dữ liệu để thông báo cho các chiến lược tiếp thị kỹ thuật số của bạn.

Cuối cùng, khóa học khám phá bối cảnh truyền thông thể thao và thảo luận về các nguyên tắc hướng dẫn phát sóng. Chúng tôi trình bày cách thương lượng và quản lý các quyền truyền thông và quan hệ đối tác phát sóng để tối đa hóa giá trị của chúng thông qua các chiến lược phân phối và kiếm tiền hiệu quả. Chúng tôi giải thích cách tăng và duy trì sự tham gia của người hâm mộ thông qua các chương trình khách hàng thân thiết, nội dung và trải nghiệm. Khóa học cũng chỉ cho bạn cách đo lường và tối ưu hóa mức độ tương tác và lòng trung thành của người hâm mộ thông qua dữ liệu và phân tích. Thế giới thể thao mang đến cho các nhà tiếp thị và quản lý thương hiệu cơ hội tuyệt vời để tiếp cận nhiều đối tượng thông qua xây dựng thương hiệu và lòng trung thành của người hâm mộ. Đăng ký khóa học tiếp thị thể thao này để học cách nắm bắt cơ hội đó.

CLICK HERE TO LEARNING

Learn the marketing principles and strategies used to promote sports brands in this free online sports marketing course.
Millions of people watch sporting events like the FIFA World Cup and the Olympics, making them a great platform on which companies and sports brands can promote their products and services. This course introduces you to sports marketing, the sports industry and the branding techniques used to protect and manage such brands. We examine various famous brand strategies, the ‘marketing mix’, sports sponsorship and the principles of digital marketing.

‘Sports marketing’ involves the use of athletes or teams to promote sporting events or sports-related equipment, products or services. Do you know why sports brands like Adidas, Puma and Nike sponsor teams? This marketing and branding course outlines the many purposes of sports marketing and identifies the different types of consumers found in the sports industry. We explain how market value is created through sports through legal cooperation with partners, rights trading and strategic marketing. The course explores important sporting events and sporting goods before diving into the product, distribution, pricing, promotion strategies and exchange process.

We then cover communication, advertising rights and working with agencies. We discuss sports sponsorship, sales policies and the international marketing of media rights. The course goes over the requirements and specialities of sports marketing and analyses it as a management process. We describe the roles of sponsorship and event marketing and show you how to negotiate sponsorship agreements. We explain how to build and engage with your digital audience through social media and online content. The course also provides the skills you need to analyse data to inform your digital marketing strategies.

Finally, the course explores the sports media landscape and discusses the principles that guide broadcasting. We demonstrate how to negotiate and manage media rights and broadcast partnerships in order to maximise their value through effective distribution and monetisation strategies. We explain how to increase and maintain fan engagement through loyalty programmes, content and experiences. The course also shows you how to measure and optimise such fan engagement and loyalty through data and analytics. The world of sports offers marketers and brand managers great opportunities to reach a wide audience through branding and fan loyalty. Sign up for this sports marketing course to learn how to seize that opportunity.