Sàn giao dịch bất động sản là gì? Để thành lập một sàn giao dịch bất động sản cần phải thực hiện theo thủ tục như thế nào?

Dạo gần đây tôi có tìm hiểu về kinh doanh bất động sản và tôi có một số vấn đề muốn được giải đáp như sau: Để mở một sàn giao dịch bất động sản thì tôi cần phải đáp ứng những điều kiện nào? Thủ tục để mở một sàn giao dịch bất động sản được quy định như thế nào?

Sàn giao dịch bất động sản là gì?
Tại khoản 1 và khoản 6 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 cụ thể như sau:

“1. Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.
6. Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.”

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản được quy định như thế nào?
Để thành lập được sàn giao dịch bất động sản, bạn cần phải đáp ứng được các điều kiện được quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 cụ thể như sau:

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

– Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản được quy định cụ thể tại Điều 70 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

– Thực hiện việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

– Tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; giới thiệu, niêm yết, cung cấp công khai thông tin về bất động sản cho các bên tham gia có nhu cầu giao dịch; kiểm tra giấy tờ về bất động sản bảo đảm đủ điều kiện được giao dịch; làm trung gian cho các bên trao đổi, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Mô hình tổ chức của sàn giao dịch bất động sản được quy định cụ thể tại Điều 25 Thông tư 11/2015/TT-BXD như sau:

– Sàn giao dịch bất động sản là doanh nghiệp độc lập hoặc là đơn vị thuộc doanh nghiệp, mọi hoạt động của sàn giao dịch phải chịu sự chỉ đạo của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải chịu trách nhiệm về hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

– Người quản lý điều hành sàn do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bổ nhiệm, được ủy quyền quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản, chịu trách nhiệm trước người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và trước pháp luật về hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

– Cơ cấu tổ chức của sàn giao dịch bất động sản gồm người quản lý điều hành sàn (Giám đốc sàn) và các bộ phận chuyên môn phù hợp với quy mô hoạt động của sàn.

Như vậy, nếu anh/chị muốn thành lập sàn giao dịch bất động sản thì bước đầu tiên phải thành lập doanh nghiệp và đặc biệt phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề mối giới bất động sản…

Đây là 2 điều kiện tiên quyết, anh/chị có thể tham khảo cụ thể tại quy định trên.

Để thành lập một sàn giao dịch bất động sản cần phải thực hiện theo thủ tục như thế nào?
Để có thể thành lập được một sàn giao dịch bất động sản bạn cần phải thực hiện theo thủ tục được quy định tại Điều 24 Thông tư 11/2015/TT-BXD (được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 2 Thông tư 28/2016/TT-BXD) cụ thể như sau:

– Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản (viết tắt là sàn) phải đáp ứng đủ Điều kiện theo quy định tại Điều 69 của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13.

– Sau khi thành lập sàn, đơn vị thành lập sàn cung cấp các thông tin của sàn đến Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi sàn hoạt động hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Các Sở Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm đăng tải công khai các thông tin của sàn do đơn vị thành lập sàn cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý.

– Nội dung thông tin cung cấp để đăng tải bao gồm:

+ Tên doanh nghiệp thành lập sàn; họ và tên người đại diện theo pháp Luật của doanh nghiệp; địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp;

+ Tên sàn; ngày thành lập sàn; địa điểm của sàn; số điện thoại liên lạc của sàn; họ và tên người quản lý Điều hành sàn.

– Khi có thay đổi một trong các thông tin quy định tại Khoản 3 Điều này hoặc khi sàn chấm dứt hoạt động hoặc khi bị giải thể, phá sản, đơn vị thành lập sàn có trách nhiệm thông báo đến cơ quan đăng tải thông tin quy định tại Khoản 2 Điều này để Điều chỉnh hoặc xóa thông tin.

LƯU Ý:
– Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo
– Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc

TƯ VẤN LUẬT TAM NGUYÊN
LIÊN HỆ: 094.6459.111
EMAIL:
tuvanluattamnguyen@gmail.com