Resorcinol trong mỹ phẩm là gì? Tác dụng, cách dùng và lưu ý