Học cách trở thành một môi giới bất động sản trong khóa học trực tuyến miễn phí này, cũng giải thích cách thương lượng giao dịch đất của riêng bạn.

Bạn có thấy mình là một doanh nhân tự lực không? Nếu có, việc trở thành một môi giới bất động sản có thể là một lựa chọn nghề nghiệp tốt cho bạn. Khóa học này sẽ giới thiệu về các yêu cầu pháp lý mà bạn phải đáp ứng để hoạt động trong ngành này. Các bài học của chúng tôi sẽ giải thích cách bắt đầu, tìm người bán và liệt kê tài sản. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về cách tìm người mua và thực hiện giao dịch bán. Khóa học cũng hướng dẫn bạn cách sử dụng công nghệ của các công ty môi giới để mở rộng doanh nghiệp bất động sản của bạn.

Khóa học đào tạo bất động sản này phù hợp với bất kỳ ai muốn tham gia vào lĩnh vực bất động sản nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nó cũng phù hợp với những người đang tìm kiếm mua hoặc bán đất và muốn chuẩn bị cho giao dịch. Learndrive cung cấp khóa học miễn phí này cho bất kỳ ai muốn thay đổi nghề nghiệp hoặc bắt đầu một nghề mới. Bài học đầu tiên của chúng tôi bao gồm các khái niệm cơ bản về quá trình thương lượng và khẳng định tầm quan trọng của việc chuẩn bị và giao tiếp hiệu quả trong việc đạt được kết quả thành công.

Khóa học sau đó sẽ giải thích cách tìm người bán và liệt kê tài sản. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chuẩn bị cho cuộc hẹn liệt kê và xử lý đề xuất. Sau đó, chúng tôi sẽ thảo luận về quy trình định giá, tiết lộ các yếu tố cần xem xét trong quá trình định giá. Khóa học sẽ hướng dẫn cách xác định các loại người mua nhà và thực hiện giao dịch bán thành công. Chúng tôi sẽ khám phá quy trình cho thuê và tập trung vào xác minh chi tiết của chủ nhà, tài sản và ứng viên cần thiết để hoàn tất giao dịch.

Khóa học này có thể giúp người mua và người bán lo lắng chuẩn bị cho các giao dịch đất, nhưng đặc biệt hữu ích cho những người muốn trở thành môi giới bất động sản. Chúng tôi giải thích cách họ có thể sử dụng công nghệ thông tin và nhấn mạnh tầm quan trọng của các công ty môi giới kỹ thuật số trong ngành bất động sản. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách trang Facebook, blog và “nam châm dẫn” của Facebook có thể giúp bạn hoàn tất giao dịch. Cuối cùng, chúng tôi sẽ thảo luận về quy định pháp lý, loại hợp đồng thuê và các điều khoản quan trọng của hợp đồng thuê thương mại để hoàn tất quá trình đào tạo. Cho dù bạn đang chuẩn bị cho một cuộc thương lượng đất cá nhân hay dự định bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, khóa học này cung cấp đào tạo bạn cần để bắt đầu.

CLICK HỌC NGAY

ENGLISH:

Learn how to become an estate agent in this free online course that also explains how to negotiate your own land deals.
Do you see yourself as a self-driven entrepreneur? If so, becoming a real estate agent might be a good career path for you. This course goes through the statutory requirements you must meet to practise in this industry. Our lessons explain how to get started, find sellers and list property. We then discuss how to find buyers and sell to them. The course also shows you how to use digital agency technology to help expand your real estate business.

This real estate training course suits anyone who wants to enter the real estate business but doesn’t know where to begin. It also suits anyone who is looking to buy or sell land and wants to be prepared for the transaction. Learndrive offers this free course for anyone looking to change careers or start a new one. Our first lesson covers the basics of the negotiation process and establishes the importance of preparation and effective communication in achieving successful outcomes.

The course then explains how to find sellers and list properties. We show you how to prepare for the listing appointment and handle an offer. We then discuss the valuation process that reveals the essential factors to consider during an appraisal. The course demonstrates how to identify categories of home buyers and close sales successfully. We explore the letting process and focus on verifying the landlord, property and applicant details required to complete the transaction.

While this course can help nervous buyers and sellers prepare for land transactions, it is particularly useful for aspiring estate agents. We explain how they can use information technology and emphasise the importance of digital agencies in the real estate sector. We show you how useful Facebook’s business pages, blogs and ‘lead magnets’ can help you to complete transactions. Finally, we discuss statutory regulations,  types of leases and the critical terms of commercial leases to complete your training. Whether you are preparing for a personal land negotiation or intend to launch a career in real estate, this course provides the training you need to get started.

START COURSE NOW