Ý nghĩa quẻ Phong Trạch Trung Phu

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 中孚, 豚魚吉, 利涉大川, 利貞.
Dịch âm. – Trung phu, đồn ngư cát, lợi thiệp đại xuyên, lợi trinh.
Dịch nghĩa. – Quẻ Trung phu, cá lợn tốt, lợi sang sông lớn, lợi về chính bền.

GIẢI NGHĨA

Phu là tin. Nó là quẻ hai hào Âm ở trong, bốn hào Dương ở ngoài, mà hai hào Dương Hai và Năm đều được chỗ giữa. Nói về cả quẻ là giữa rỗng, nói về hai thể thì là giữa đặc, đều là tượng phu tín. Lợn nóng nảy, cá lờ mờ, là giống khó cảm trong loài vật. Sự tin có thể cảm đến cá lợn, thì không đâu không tới, vì vậy mới tốt. Lòng trung tin có thể xéo lên nước sôi, lửa bỏng huống chi sang sông, cái đạo giữ đức tin, cốt ở kiên chính, cho nên lợi về chính bền.

Tranh cổ:


1. Một ông quan cầm thừng dắt hươu, nghĩa là người nào biết giữ chữ tín thì vẫn tài lộc sẽ đến.
2. Chim hồng nhạn ngậm phong thư, ý nói sắp có tin lành đến.

Loại Quẻ: Cát hanh
Tốt cho việc:
– Công danh sự nghiệp: Đặt chữ tín hàng đầu, tài lộc rộng mở
– Cải vận – giải hạn: Tai qua nạn khỏi, may mắn đến.