Ý nghĩa quẻ Thủy Trạch Tiết

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 節亨, 苦節不可貞
Dịch âm. – Tiết hanh, khổ tiết bất khả trinh.
Dịch nghĩa. – Quẻ Tiết hanh, sự dè dặt khổ không thể chính bền.

GIẢI NGHĨA

Tiết là có hạn mà ngừng lại. Việc mà đã có tiết độ, thì có thể đem đến được sự hanh thông, cho nên quẻ Tiết có nghĩa hanh.

Tranh cổ:


1. Khi mây tan, mặt trời lại chiếu sáng: Bước ngoặt cho một cơ hội tốt đẹp hơn.
2. Con gà trống đứng gáy trên nóc nhà, tiếng gáy báo tin khởi đầu mới

Loại Quẻ: Cát
Tốt cho việc:
Công danh sự nghiệp: Ổn định, bền vững