Ý nghĩa quẻ Thuần Đoài

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 予利貞.
Dịch âm. – Đoài hanh lợi trinh.
Dịch nghĩa. – Quẻ Đoài hanh, lợi về chính bền.

GIẢI NGHĨA

Đoài là đẹp lòng. Một Âm tiến lên trên hai Dương, tức là sự mừng hiện ra bên ngoài. Tượng nó là chầm lấy nghĩa đẹp lòng muôn vật, lại lấy về tượng nước Khảm mà lấp dòng dưới. Thể quẻ cứng trong mà mềm ngoài, cứng trong cho nên đẹp lòng mà hanh, mềm ngoài cho nên lợi về chính bền. Bởi vì sự đẹp lòng vẫn có cách hanh thông

Tranh cổ


1. Trăng tròn trên trời là điềm lành: đầy đủ, trọn vẹn
2. Người đàn bà đứng bên cái hộp tròn, ý nói bây giờ là thời gian lý tưởng để cử hành hôn lễ.
3. Một mũi tên đặt trên chồng sách, ý nói đến một người đứng đầu danh sách.
4. Một nho sinh bước tới, ý nói có sự thăng tiến bất ngờ trong nghề nghiệp hay địa vị xã hội.

Loại Quẻ: Cát hanh
Tốt cho việc:
– Công danh sự nghiệp: Tài lộc, quan lộc rộng mở
– Tình duyên gia đạo: Hạnh phúc, bền chặt
– Thi cử – Khoa bảng: Đỗ đạt cao