Ý nghĩa quẻ Hỏa Phong Đỉnh

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 鼎元吉亨.
Dịch âm. – Đỉnh nguyên cát hanh.
Dịch nghĩa. – Quẻ Đỉnh, cả tốt hanh.

GIẢI NGHĨA

Quẻ Đỉnh, Tự quái nói rằng: Thay đổi các vật, không gì bằng cái vạc, cho nên tiếp đến quẻ Đỉnh. Sự dùng của cái vạc, là để thay đổi các vật, biến thứ sống ra thứ chín, đổi cái rắn thành cái mềm. Đây lấy tài quẻ mà nói. Như tài quẻ này, có thể đem đến được sự cả hanh vậy. Chỉ nên nói “nguyên hanh”, chữ “cát” là thừa. Vì tài quẻ này có thể đem đến được sự cả hanh. Lời Thoán nói “nguyên hanh” nghĩa đó rõ lắm.

Tranh cổ:


1. Mây tan, trăng tỏ, ý nói tiến lên dần dần.
2. Chim ác là bay về nam, ý nói có dịp vui.
3. Đứa bé đội mũ rơm , nghĩa là sinh con trai.
4. Một nhà hiền triết ngồi yên không sợ nguy hiểm: Trời phù hộ người lành.

Loại Quẻ: Cát Hanh
Tốt cho việc:
– Công danh sự nghiệp: Tài lộc sáng lạn
– Giải hạn – cải vận: Có quý nhân phù trợ