Ý nghĩa quẻ Trạch Sơn Hàm

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 咸亨, 利貞, 取女, 吉。
Dịch âm. – Hàm hanh, lợi trinh, thù nữ, cát.
Dịch nghĩa. – Quẻ Hàm hanh, lợi chính, lấy con gái, tốt.

GIẢI NGHĨA

Hàm là giao cảm. Đoái mềm ở trên, Cấn cứng ở dưới, mà cùng cảm ứng với nhau. Lại, Cấn chủ đậu, thì sự cảm được chuyên nhất. Đoái chủ đẹp lòng thì sự ứng đến tột bậc. Hàm tức là cảm, nhưng không nói cảm, vì hàm còn có nghĩa nữa là đều, tức là trai gái cảm lẫn nhau vậy. Các vật cảm nhau, không gì thiết tha bằng trai với gái mà hạng tuổi trẻ càng thiết tha hơn. Các vật cảm nhau thì có lẽ hanh thông, cho nên quẻ Hàm mới có lẽ hanh. Lợi trinh nghĩa là cái đạo cảm nhau, lợi về sự chính.

Tranh cổ:


1. Một bàn tay trên trời. Dù bạn không bao giờ mơ ước nhưng sẽ có người giúp bạn một tay.
2. Đống tiền và châu báu, ý nói sự giàu sang.
3. Ông quan đứng trên đỉnh núi, ý nói bận rộn cả chính trị lẫn quân sự.
4. Người đàn bà leo núi, ý nói phu xướng phụ tùy, vợ tuân theo lời chồng.
5. Chiếc hộp nhỏ ý nói sự hợp tác ăn khớp.

Loại Quẻ: Cát hanh
Tốt cho việc:
Công danh sự nghiệp: nhiều tài lộc, thăng tiến
Tình duyên – Gia đạo: Hôn nhân hòa hợp, viên mãn