Ý nghĩa quẻ Sơn Thiên Đại Súc

Tượng quẻ:


LỜI KINH: 大畜利貞, 不家食, 吉, 利涉大川.
Dịch âm. – Đại Xúc lợi trinh, bất gia thực, cát, lợi thiệp đại xuyên.
Dịch nghĩa. – Quẻ Đại Xúc lợi về sự chính, chẳng ăn ở nhà, tốt lợi sang sông lớn.

GIẢI NGHĨA

Xúc là chứa ngăn, lại là chứa họp, Phàm sự chứa họp, đều chuyên nói về cái lớn hơn. Sự chứa đựng, nên được chính đạo, cho nên nói là lợi về sự chính. Đã có đạo đức đầy chứa ở trong, nên ở ngôi trên, để hưởng lộc trời, thi thố với thiên hạ, thì chẳng những là tốt một mình, mà lại tốt cả thiên hạ.

Tranh cổ:


1. Con hươu và con ngựa ý chỉ điều gì rất vui lòng, và rất đẹp ý.
2. Trăng chiếu vào sách ý chỉ thi đậu dễ dàng.
3. Ông quan dựa vào hàng rào là thoát khỏi sự giam giữ, gò bó.
4. Cây hoa vươn qua hàng rào ý chỉ điềm lành tìm được việc làm, ra sức kinh doanh, kiếm ra tiền.

Loại Quẻ: Quẻ Cát

Tốt cho việc:
– Công danh sự nghiệp: nhiều tài lộc
– Khoa bảng: Thi cử đỗ đạt