Ý nghĩa quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp

Tượng quẻ:


LỜI KINH 噬嗑亨, 利用獄.
Dịch âm. – Phệ hạp hanh, lợi dụng ngục.
Dịch nghĩa. – Quẻ Phệ hạp hanh, lợi dùng việc ngục.

GIẢI NGHĨA

Phệ là cắn, hạp là hợp, vật có chỗ cách, phải cắn mới hợp lại được. Quẻ này trên dưới hai hào Dương mà giữa trông rỗng, là tượng cái miệng. Quẻ Phệ hạp hanh, vì quẻ tự có nghĩa hanh. Việc trong thiên hạ, sở dĩ không được hanh thông là vì có chỗ ngăn cách; cắn mà hợp lại, thì hanh thông rồi. Lợi dùng việc ngục, nghĩa là cái đạo “cắn mà hợp lại” nên dùng về việc hình ngục vậy. Lại, ngăn cách ở thiên hạ, phi hình ngục lấy gì mà trừ bỏ được? không nói “lợi dùng việc hình” mà nói “lợi dùng việc ngục” là vì trong quẻ có tượng sáng soi, lợi về sự xét ngục vậy. Ngục là để xét trị sự thật sự dối. Biết được tình thật, thì biết cái đạo làm cho ngăn cách, rồi mới có thể đặt cách ngăn ngừa và dùng hình phạt.

Loại Quẻ: Bình hòa

Lưu ý: có lợi dùng việc ngục