Pentylene Glycol là chất gì? Được thêm vào mỹ phẩm để làm gì?