Khóa học trực tuyến miễn phí này giải thích cách tăng cường sự tương tác và lòng trung thành của khách hàng bằng các chiến lược tiếp thị đã được chứng minh.

Khách hàng tương tác với một thương hiệu sẽ tạo dựng mối quan hệ bền chặt và lâu dài với thương hiệu đó. Khóa học tiếp thị và xây dựng thương hiệu này đưa ra những lợi ích của việc nghiên cứu và hiểu rõ đối tượng mục tiêu của bạn trước khi tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu của họ. Chúng tôi cũng chỉ cho bạn cách tính toán giá trị trọn đời của khách hàng đối với một doanh nghiệp, thúc đẩy sự tương tác với khán giả của bạn và quản lý hiệu quả những thất bại có thể ảnh hưởng đến dịch vụ khách hàng và do đó ảnh hưởng đến thương hiệu của bạn.

‘Sự tương tác của khách hàng’ là mối quan hệ liên tục giữa một doanh nghiệp và một khách hàng vượt ra ngoài một lần mua hàng duy nhất. Do đó, trải nghiệm của khách hàng là yếu tố thúc đẩy cả sự tham gia và sự hài lòng – và cuối cùng là chuyển đổi của khách hàng. Do đó, chiến lược tương tác với khách hàng của bạn nên tập trung vào việc tạo ra trải nghiệm người tiêu dùng tích cực để liên tục khuyến khích mọi người kinh doanh với bạn. Khóa học này cung cấp các chiến lược tương tác khách hàng hiệu quả dựa trên các nguyên tắc tiếp thị và xây dựng thương hiệu để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

Phần đầu tiên giải thích phương pháp tiếp cận ‘khán giả đầu tiên’ và nêu bật những lợi ích của nó. Sau đó, chúng tôi giải thích cách tính toán giá trị trọn đời của khách hàng đối với một doanh nghiệp. Chúng tôi chứng minh cách hiểu và tối ưu hóa giá trị trọn đời của khách hàng sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng và lợi nhuận lâu dài của doanh nghiệp. Chúng tôi cũng chỉ ra các phương pháp được thiết kế để tạo ra các giới thiệu truyền miệng tích cực của khách hàng của bạn.

Phần tiếp theo của khóa học thảo luận về cách bạn có thể sử dụng sự hài hước trong các chiến dịch tiếp thị như một cách tuyệt vời để kết nối với khán giả của mình và giúp doanh nghiệp của bạn khác biệt với đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng, chúng tôi xem xét những lợi ích của việc đánh giá cao và giữ chân khách hàng trung thành và giải thích những việc cần làm trong trường hợp xảy ra sai sót hoặc lỗi dịch vụ do công ty của bạn gây ra. Loại hình dịch vụ khách hàng này đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ. Cho dù bạn mới bắt đầu kinh doanh với tư cách là một doanh nhân hay quản lý một doanh nghiệp đã tồn tại, bạn sẽ thấy các chiến lược tiếp thị được đề cập trong khóa học này rất hữu ích. Đăng ký để tìm hiểu cách xây dựng thương hiệu và thu hút khách hàng trung thành thông qua tiếp thị bắt mắt và dịch vụ khách hàng tuyệt vời.

Tóm tắt các nội dung chính:

  • Tầm quan trọng của trải nghiệm khách hàng trong việc thúc đẩy sự tương tác và chuyển đổi.
  • Cách tiếp cận ‘khán giả đầu tiên’ và lợi ích của nó.
  • Tính toán và tối ưu hóa giá trị trọn đời của khách hàng để thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp.
  • Sử dụng sự hài hước trong các chiến dịch tiếp thị để kết nối với khán giả.
  • Đánh giá cao và giữ chân khách hàng trung thành.
  • Xử lý các sai sót và lỗi dịch vụ để duy trì hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ.

CLICK HERE TO LEARN

This free online course explains how to boost customer engagement and loyalty with these proven marketing strategies.
Customers who interact with a brand form solid and long-lasting relationships with it. This marketing and branding course lays out the benefits of researching and understanding your target audience before creating products to meet their needs. We also show you how to calculate the customer lifetime value of a business, foster engagement with your audience and effectively manage failures that may affect customer service and thus your brand.

‘Customer engagement’ is the continuous relationship between a business and a customer that extends beyond a single purchase. Customer experience is thus what drives both engagement and satisfaction – and eventually customer conversions. Your customer engagement strategy should therefore focus on creating positive consumer experiences to continuously encourage people to do business with you. This course provides effective customer engagement strategies based on marketing and branding principles to foster business growth.

The first section explains the ‘audience first’ approach and highlights its benefits. We then explain how to calculate the customer lifetime value of a business. We demonstrate how understanding and optimizing the customers’ lifetime value drives a business’ growth and long-term profitability. We also pinpoint approaches designed to generate positive word-of-mouth referrals by your customers.

The course’s next section discusses how you can use humor in marketing campaigns as a great way to connect with your audience and let your business stand apart from competitors. Finally, we examine the benefits of appreciating and retaining loyal customers and explain what to do in the event of a service mistake or failure committed by your company. This kind of customer service plays a key role in maintaining a strong brand image. Whether you are just starting a new business as an entrepreneur or managing an already existing one, you will find the marketing strategies covered in this course very useful. Sign up to learn how to build a brand and engage loyal customers through eye-catching marketing and excellent customer service.