Khóa học trực tuyến miễn phí này sẽ giúp bạn tự trở thành một chuyên viên môi giới bất động sản, hướng dẫn cách mua, bán hoặc cho thuê nhà.

Việc mua, bán và cho thuê bất động sản có thể phức tạp và đòi hỏi kiến thức về các yếu tố như định giá tài sản, nghĩa vụ thuế và thủ tục giấy tờ. Biết cách giới thiệu một vị trí và đàm phán giá tốt nhất cũng rất quan trọng trong kinh doanh bất động sản. Khóa học này trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để trở thành chuyên viên môi giới bất động sản của riêng bạn. Chúng tôi cũng xem xét luật đất đai của Vương quốc Anh liên quan đến việc bán tài sản nhà ở và xem qua các sửa đổi gần đây của chúng.

Kinh doanh bất động sản là nghề lâu đời nhất và quan trọng nhất trên thế giới và có rất nhiều tiềm năng. Không có yêu cầu bắt buộc về đào tạo hoặc chứng chỉ để trở thành một chuyên viên môi giới bất động sản ở Vương quốc Anh. Tuy nhiên, cần có kiến thức và kỹ năng chuyên môn để bắt đầu kinh doanh bất động sản hoặc thậm chí mua hoặc bán nhà. Khóa học này dạy bạn cách xử lý tất cả các khía cạnh của việc bán bất động sản, từ quy trình định giá đến tổ chức các giao dịch bất động sản nhà ở bằng cách kết nối người mua và người bán.

Trước tiên, chúng tôi giới thiệu cho bạn mười nguyên tắc quyết định quy trình định giá bất động sản và dạy bạn cách tính giá trị tài sản. Chúng tôi phác thảo trách nhiệm của một chuyên viên môi giới bất động sản, bao gồm xem xét một tài sản, cung cấp các biểu ngữ và bảng tiếp thị, giúp trình bày nhà và thương lượng giá cả với người bán hoặc người mua. Sau đó, khóa học giải thích cách bán tài sản và đưa ra những lợi thế của tiếp thị kỹ thuật số. Chúng tôi cũng đề cập đến các khía cạnh pháp lý và quy định áp dụng cho các giao dịch đất đai.

Chúng tôi chỉ cho bạn cách giao tiếp với khách hàng tiềm năng và xây dựng mối quan hệ chuyên nghiệp vững chắc. Ngoài việc tự mình mua hoặc bán nhà, bạn có thể muốn trở thành một chuyên viên môi giới bất động sản nên khóa học sẽ giải thích cách quản lý tài chính của một agency bất động sản và lưu giữ hồ sơ về tài sản, khách hàng và danh sách các dịch vụ bạn cung cấp. Chúng tôi xem qua luật đất đai liên quan đến việc bán bất động sản và thảo luận về các loại thuế bất động sản khác nhau. Khóa học này được thiết kế cho các chuyên viên môi giới bất động sản đầy tham vọng và các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm đang muốn nâng tầm trò chơi bán hàng của họ lên một tầm cao mới, nhưng cũng phù hợp với bất kỳ ai lo lắng về việc mua hoặc bán nhà. Đăng ký để thực hiện những bước đầu tiên hướng tới giao dịch bất động sản, cho chính bạn hoặc cho khách hàng của bạn.

ENGLISH:
Learn how to be your own real estate agent in this free online course that explains how to buy, sell or rent homes.
Buying, selling and renting real estate can be complex and requires knowledge of factors like property valuation, tax obligations and documentation procedures. Knowing how to present a location and negotiate the best price is also vital in the land business. This course equips you with the skills required to be your own estate agent. We also examine the UK land laws concerning residential property sales and go through their recent amendments.

The real estate business is the world’s oldest and most vital profession and has lots of potential. There are no mandatory training or certification requirements to become a real estate agent in the UK. Nevertheless, it requires specialist knowledge and skills to start a real estate business or even buy or sell a house. This course teaches you how to handle all aspects of property sales, from valuation procedures to organising residential property transactions by connecting buyers and sellers.

We first introduce you to the ten principles that dictate the real estate valuation procedure and teach you how to calculate property value. We outline the responsibilities of an estate agent, which include reviewing a property, offering marketing banners and boards, helping with the house presentation and negotiating prices with sellers or purchasers. The course then explains how to sell property and lays out the advantages of digital marketing. We also address the legal aspects and regulations that apply to land transactions.

We show you how to communicate with potential clients and build a solid professional relationship. Beyond buying or selling a home for yourself, you may want to become a real estate agent so the course explains how to manage the finances of a real estate agency and keep records of properties, clients and the list of services you provide. We go through the land laws related to property sales and discuss the different types of property taxes. This course is designed for aspiring real estate agents and seasoned professionals looking to take their sales game to the next level, but also suits anyone nervous about buying or selling a home. Sign up to take the first steps towards trading in real estate, either for yourself or for your clients.

START COURSE NOW