Học về quản lý quan hệ khách hàng để phát triển doanh nghiệp của bạn.

Khóa học trực tuyến miễn phí này sẽ dạy bạn về các công nghệ quản lý khách hàng cho doanh nghiệp. Duy trì mối quan hệ lành mạnh và thân thiện với khách hàng, khách hàng tiềm năng và nhà cung cấp là điều cần thiết trong việc phát triển và bảo tồn bất kỳ doanh nghiệp nào. Khóa học này sẽ dạy bạn các nguyên tắc cơ bản đằng sau quản lý quan hệ khách hàng (CRM), bốn giai đoạn của CRM và cách triển khai công nghệ vào chiến lược công ty của bạn cho CRM.

Khóa học trực tuyến này “Quản lý khách hàng bằng công nghệ” sẽ giới thiệu cho bạn về quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và cách thức nó có thể giúp doanh nghiệp của bạn phát triển. Bạn sẽ học cách công nghệ CRM có thể cho phép bạn quản lý khách hàng khi đang di chuyển. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về việc nuôi dưỡng khách hàng của mình và tầm quan trọng của việc trả lời các câu hỏi và yêu cầu của khách hàng trong một thời gian hợp lý.

Nội dung khóa học:

  • Giới thiệu về Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM): Tìm hiểu những điều cơ bản của CRM và lý do tại sao khách hàng phải là trung tâm của mọi doanh nghiệp. Bạn sẽ học về bốn giai đoạn của CRM và những gì liên quan đến từng giai đoạn.
  • Quản lý chiến dịch: Khám phá quản lý chiến dịch là gì và nó có thể giúp ích gì cho doanh nghiệp của bạn. Bạn sẽ học cách tận dụng công nghệ để gia tăng giá trị cho trải nghiệm của khách hàng và cách công nghệ có thể kích hoạt chiến lược doanh nghiệp của bạn. Bạn sẽ tìm hiểu về cách quản lý kỳ vọng của khách hàng về thời gian phản hồi của bạn.

Khóa học này dành cho ai?

Khóa học miễn phí của Alison này sẽ rất được quan tâm bởi các doanh nghiệp nhỏ, công ty khởi nghiệp và doanh nhân đang tìm kiếm những cách hiệu quả để quản lý mối quan hệ khách hàng.

START COURSE NOW

Learn about customer relationship management to grow your business.
This free online course will teach you about customer management technologies for businesses. Maintaining healthy and friendly relationships with your customers, potential customers, and suppliers is essential in growing and preserving any business. This course will teach you the fundamental principles behind customer relationship management (CRM), the four stages of CRM, and how to implement technology into your corporate strategy for CRM.

This online course Managing Customers Using Technology will introduce you to customer relationship management (CRM) and how it can help your business grow. You will learn how CRM technology can let you manage customers on the go. You will also learn about nurturing your customers and the importance of replying to customer queries and requests in a reasonable time.

The course starts off with introducing you to Customer Relationship Management (CRM) fundamentals and why the customer must be at the centre of any business. You will learn about the four stages of CRM and what is involved in each of the stages.

In the second module you will learn about campaign management, what it is for and how it can help your business. You will learn about leveraging technology to add value to your customers’ experience and how technology can enable your corporate strategy. You will learn about managing your customers’ expectations of your response time.

This free Alison course will be of great interest to small businesses, start-ups and entrepreneurs looking for effective ways to manage customer relationships.