Khám phá cách thức hoạt động của ngành thời trang, cách trở thành người mua hàng và cách xác định xu hướng trong khóa học trực tuyến miễn phí này.

Khóa học miễn phí này được thiết kế riêng cho những người mua hàng thời trang đầy tham vọng, quản lý bán lẻ, doanh nhân hoặc bất kỳ ai quan tâm đến ngành công nghiệp thời trang. Tìm hiểu cách tìm nguồn cung ứng, tiếp thị sản phẩm của bạn và dự đoán xu hướng. Khóa học cũng thảo luận về các chiến lược định giá, tỷ suất lợi nhuận và đánh giá hiệu quả bán hàng. Khám phá vai trò của công nghệ trong việc quản lý nguồn cung và khám phá những thách thức và giải pháp phổ biến. Đăng ký ngay để tạo dựng sự nghiệp trong ngành công nghiệp năng động này!

Tìm hiểu tất cả những điều bạn cần biết để làm việc với tư cách là người mua hàng, quản lý bán lẻ hoặc doanh nhân trong lĩnh vực kinh doanh thời trang với khóa học trực tuyến miễn phí này. Khám phá các loại người mua thời trang khác nhau, ngày và sự kiện quan trọng trong lịch thời trang và cách thức hoạt động của thị trường thời trang toàn cầu. Tiếp theo, bạn sẽ phân tích tâm lý học ảnh hưởng đến mức tiêu thụ thời trang, xu hướng và hành vi của người tiêu dùng như thế nào. Bạn sẽ tìm hiểu về các công cụ mà người mua thời trang sử dụng để xác định xu hướng và luôn đi trước xu hướng.

Sau đó, khóa học giải thích cách đánh giá hiệu quả bán hàng của một doanh nghiệp bán lẻ thời trang và cách phát triển các chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng. Ngoài ra, chúng tôi giải thích cách quản lý hàng tồn kho hiệu quả có thể giúp cải thiện doanh thu. Bạn sẽ tìm hiểu về những thách thức liên quan đến quản lý thời trang và cách điều hướng chúng. Tiếp theo, chúng tôi kiểm tra mối quan hệ đối tác giữa nhà cung cấp và nhà sản xuất, ảnh hưởng của công nghệ đối với chuỗi cung ứng và các khó khăn và giải pháp tìm nguồn cung ứng phổ biến.

Ngoài ra, chúng tôi khám phá vấn đề quan trọng của quản lý thương hiệu và sự phát triển của các nhãn hiệu riêng. Sau đó, chúng tôi thảo luận về cách duy trì chất lượng thời trang và tính toàn vẹn của thương hiệu. Bạn sẽ kiểm tra chìa khóa để đàm phán hiệu quả với các nhà cung cấp, cách đàm phán các hợp đồng duy trì dòng chảy tài nguyên và cách soạn thảo thỏa thuận. Bạn sẽ tìm hiểu về các thực hành mua hàng có đạo đức trước khi thảo luận về cách tiếp thị và bán sản phẩm để thu hút đối tượng mục tiêu của bạn. Khóa học này lý tưởng cho bất kỳ ai quan tâm đến nghề mua hàng thời trang hoặc quản lý bán lẻ. Bắt đầu hành trình học tập của bạn ngay hôm nay.

CLICK HERE TO LEARNING

Discover how the fashion business works, how to become a buyer, and how to identify trends in this free online course.
This free course is tailor-made for aspiring fashion buyers, retail managers, entrepreneurs, or anyone interested in the fashion industry. Learn how to source suppliers, market your product and predict trends. The course also discusses pricing strategies, margins and evaluating sales performance. Discover the role of technology in managing supply and explore common challenges and solutions. Enrol now to fashion a career in this dynamic industry!

Learn all you need to know to work as a buyer, retail manager or entrepreneur in the fashion business with this free online course. Discover the different types of fashion buyers, significant dates and events in the fashion calendar and how the global fashion markets operate. Next, you will analyse how fashion consumption, trends, and consumer behaviour are influenced by psychology. You will learn about the tools fashion buyers use to identify trends and stay ahead of the curve.

The course then explains how to evaluate a fashion retail business’s sales performance and how to develop strategies to promote growth. In addition, we explain how effective inventory management can help improve stock turnover. You will learn about the challenges associated with fashion management and how to navigate them. Next, we examine the partnership between suppliers and manufacturers, the influence of technology on the supply chain, and common sourcing difficulties and solutions.

In addition, we explore the vital issue of brand management and the evolution of private labels. We then discuss how to maintain fashion quality and brand integrity. You will examine the key to effective negotiations with suppliers, how to negotiate contracts that maintain the flow of resources, and how to draft agreements. You will learn about ethical buying practices before discussing how to market and merchandise products to appeal to your target audience. This course is ideal for anyone interested in a career in fashion buying or retail management. Start your learning journey today.