Trong khóa học trực tuyến miễn phí này, bạn sẽ được tìm hiểu về các khái niệm và kỹ năng cần thiết để trở thành một doanh nhân thành công.

Khóa học khởi nghiệp trực tuyến miễn phí này sẽ giới thiệu cho bạn khái niệm về khởi nghiệp và dạy bạn chính xác những gì bạn cần biết về lập kế hoạch kinh doanh, tạo ra ý tưởng kinh doanh và lợi ích của việc khởi nghiệp. Khám phá tính thực tiễn của việc phát triển website, các nguyên tắc cơ bản của sự thành công trong sự nghiệp, tầm quan trọng của các kỹ năng mềm khi tương tác với mọi người cũng như các nguyên tắc tiếp thị và viết blog.

Trong chứng chỉ khởi nghiệp trực tuyến miễn phí này, bạn sẽ học về các nguyên tắc cơ bản của khởi nghiệp, chẳng hạn như làm thế nào để thành công trong sự nghiệp của bạn và các kỹ năng số hữu ích trong thị trường kinh doanh ngày nay. Tầm quan trọng và những hạn chế của việc khởi nghiệp sẽ được khám phá khi bạn tham gia hành trình tìm hiểu về sự sáng tạo, quản lý thời gian, những sai lầm phổ biến mà các doanh nhân thường mắc phải, cách tránh những cạm bẫy trong kinh doanh và cách tạo ra ý tưởng kinh doanh. Điều cơ bản là phải hiểu môi trường mà bạn đang hoạt động với tư cách là chủ doanh nghiệp và các chủ đề khác nhau cũng bao gồm phân tích môi trường vi mô và vĩ mô. Sau đó, các kỹ năng thực hành được thảo luận như quản lý kinh doanh, chiến lược và giao tiếp kinh doanh và khái niệm quan trọng nhất của tiếp thị.

Tiếp thị là lĩnh vực quan trọng nhất để làm đúng và kết nối với khách hàng tiềm năng của bạn và một số điều cơ bản bạn sẽ học được là quy trình tiếp thị, cách xác định và đánh giá các cơ hội tiếp thị, cách thực hiện nghiên cứu thị trường và phân khúc thị trường mục tiêu của bạn cùng với sự phát triển của hỗn hợp tiếp thị độc đáo của bạn. Thành công trong kinh doanh đòi hỏi các kỹ năng kỹ thuật nhưng cũng cần có một bộ kỹ năng khác như siêng năng, tận tụy, quyết tâm, khao khát, kỷ luật, học tập tích cực, giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và quản lý thời gian. Tất cả những điều đó được thảo luận một cách thiết thực, dễ hiểu. Tiếp thị kỹ thuật số là chủ đề quan trọng tiếp theo mà bạn cần phải hiểu và thành thạo vì thời đại mà chúng ta đang sống ngày nay. Các chủ đề chính bạn sẽ học trong khóa học khởi nghiệp trực tuyến này bao gồm phát triển trang web, Google Sites, HTML cho các ứng dụng khác nhau và các nguyên tắc cơ bản về viết blog chẳng hạn như cách tạo blog, cách sử dụng chính của blog, cách chọn đúng nền tảng blog và xác định phẩm chất của một blogger thành công.

Đến cuối khóa học này, bạn sẽ có một sự hiểu biết vững chắc về khái niệm khởi nghiệp, thành công trong sự nghiệp và các kỹ năng kỹ thuật số hiện đại để giúp bạn trở thành một doanh nhân thành công. Sử dụng quản lý kinh doanh, internet và các nguyên tắc cơ bản về tiếp thị, bạn sẽ học cách thiết lập doanh nghiệp của mình và quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của bạn đến đúng đối tượng mục tiêu bằng đúng phương pháp. Nếu bạn là một doanh nhân đầy tham vọng muốn thành công trong sự nghiệp của mình, thì bạn nên nghiêm túc cân nhắc đăng ký vào khóa học giáo dục khởi nghiệp này chỉ mất ba (3) giờ đào tạo.

ENGLISH:
In this free online course, learn about the concepts and skills that are needed to become a successful entrepreneur.
This free online entrepreneurship course will introduce you to the concept of entrepreneurship and will teach you exactly what you need to know about business planning, generating a business idea and the benefits of entrepreneurship. Explore the practicalities of website development, basic principles of career success, the importance of soft skills when interacting with people as well as the principles of marketing and blogging.

In this free online entrepreneurship certificate, you will learn about the fundamentals of entrepreneurship, such as how to become successful in your career, and the digitals skills that are helpful in today’s entrepreneurial market. The importance and limitations of entrepreneurship will be discovered as you go on a journey to learn about creativity, time management, the common mistakes that entrepreneurs make, how to avoid business pitfalls, and how to generate a business idea. It is fundamental to understand the environment that you are operating in as a business owner and the various topics also include analyzing the micro- and macro-environment. Practical skills are then discussed such as business management, -strategies and -communication and the all-important concept of marketing.

Marketing is the most critical area to get right and connect with your potential customers and some basics you will learn are the marketing process, how to identify and evaluate marketing opportunities, how to do market research and segmentation of your target market along with the development of your unique marketing mix. Being successful in entrepreneurship requires technical skills but also a keen set of other skills such as diligence, devotion, determination, desire, discipline, active learning, problem solving, critical thinking, and time management, to mention a few. All of which are discussed in a practical, easy-to-understand way. Digital marketing is the next important topic which is extremely important to understand and master because of the age we live in today. The key themes you will study in this online entrepreneurship course include website development, Google Sites, HTML for various applications, and blogging fundamentals such as how to create a blog, the major uses of a blog, how to choose the right blogging platform, and identify the qualities of a successful blogger.

By the end of this course, you will have a strong understanding of the concept of entrepreneurship, career success, and modern digital skills to help you become a successful entrepreneur. Using business management, the internet and marketing fundamentals, you will learn how to set your business up and advertise your products and services to the right target audience using the right methods. If you are an aspiring entrepreneur who wants to become successful in your career, then you should seriously consider enrolling in this entrepreneurship education course that will take only three (3) hours of training.

START COURSE NOW