Một khóa học chuyên ngành dạy bạn cách vượt qua các phản đối và khiến khách hàng trở thành người mua hàng lặp lại.

Khóa học bán hàng và tiếp thị trực tuyến miễn phí này là phần thứ tư của loạt bài và sẽ dạy bạn về chuyên môn hóa các công cụ và kỹ thuật bán hàng và tiếp thị cụ thể, bao gồm cả cách xử lý hiệu quả các phản đối của khách hàng. Đây là một trong những tình huống khó xử lý mà những nhân viên bán hàng hàng đầu rất giỏi! Với những kỹ thuật tiên tiến của đội ngũ bán hàng này, bạn có thể gia nhập hàng ngũ những nhân viên bán hàng thành công nhất trong ngành của mình.

Chào mừng bạn đến với phần thứ tư của loạt khóa học trực tuyến miễn phí có chứng chỉ về “Bí mật ẩn giấu của bán hàng và tiếp thị”. Mô-đun này giới thiệu cho bạn về tâm lý ẩn giấu của việc bán hàng và tiếp thị được sử dụng bởi những người bán hàng và tiếp thị giỏi nhất thế giới. Bạn sẽ học các kỹ năng bán hàng và tiếp thị hiệu quả từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn trở thành một nhân viên bán hàng hoặc tiếp thị giỏi hơn.

Tìm hiểu cách xử lý nhanh chóng và hiệu quả các phản đối của khách hàng và về các kỹ thuật bán hàng tiên tiến được sử dụng bởi những người bán hàng hàng đầu thế giới. Tài liệu mô tả các kỹ thuật bán hàng và tiếp thị tốt nhất đã được chứng minh một cách khoa học và trong thực tế, và cách bạn có thể sử dụng chúng để khiến khách hàng mua hàng từ bạn nhiều lần.

START COURSE NOW

A specialist course that teaches you how to overcome objections and get customers to become repeat buyers.
This free online sales and marketing course is the fourth part of a series and will teach you about the specialization of specific sales and marketing tools and techniques, including how to effectively handle customer objections. This is one of those hard-to-deal-with situations that top salespeople are skilled at! With these cutting-edge sales team techniques you can join the ranks of the most successful salespeople in your industry.

Welcome to part four of the series of free online certificate courses on the ‘Hidden Secrets of Sales & Marketing’. This module introduces you to the hidden psychology of selling and marketing used by the world’s best salespeople and marketers. You will learn basic through advanced effective sales and marketing skills that will make you a better salesperson or marketer.

Learn how to deal with customer objections quickly and effectively, and about cutting-edge sales techniques used by the world’s top salespeople. The material describes the best sales and marketing techniques that have been proven scientifically and in the field, and how you can use them to get customers to buy from you over and over again.