Học lý thuyết, nguyên tắc và thực hành liên quan đến thiết kế đồ họa với khóa học Thiết kế Đồ họa trực tuyến miễn phí này.

Khóa học này dạy bạn nghệ thuật thiết kế đồ họa từ cơ bản và phù hợp với người mới bắt đầu và những người muốn trau dồi kỹ năng sáng tạo của họ. Chúng tôi khám phá lịch sử của thiết kế đồ họa và kiểm tra lý thuyết, thực hành và nguyên tắc của nó. Sau đó, chúng tôi chỉ cho bạn cách văn bản và hình ảnh có thể được sử dụng hiệu quả để tạo ra tác động và truyền tải thông điệp đến một đối tượng cụ thể. Những công cụ này có thể giúp bạn trở thành một nhà thiết kế đồ họa thành công, vì vậy hãy đăng ký để có được một kỹ năng mới có giá trị.

Thường được gọi là “thiết kế đồ họa”, thiết kế truyền thông sử dụng thông điệp và hình ảnh để truyền đạt thông tin đến một đối tượng mục tiêu cụ thể. Khóa học này thiết lập thiết kế như một hình thức giải quyết vấn đề tạo ra một hệ thống để giao tiếp. Một nhà thiết kế giỏi chia nhỏ vấn đề thành các hoạt động sáng tạo riêng biệt để tìm ra giải pháp hiệu quả và thông điệp thuyết phục.

Khóa học này bắt đầu bằng cách tìm hiểu lịch sử thiết kế đồ họa và phát triển phông chữ cũng như truy tìm việc sử dụng nó trong sách và quảng cáo. Nghiên cứu về ký hiệu học (khoa học về biểu tượng và thông điệp hình ảnh) đã cho phép sinh viên thiết kế trong thế kỷ XX thiết lập các thông số giao tiếp mạch lạc. Chúng tôi đi sâu vào công việc của họ để giúp bạn duy trì sự sạch sẽ và dễ đọc trong khi bạn sử dụng các kỹ thuật như sử dụng linh hoạt không gian âm, bố cục bất đối xứng và chụp ảnh toàn cảnh nền.

Chúng tôi giải thích cách thức hoạt động của quy trình tiếp thị “Chú ý – Quan tâm – Mong muốn – Hành động” (AIDA) và hướng dẫn bạn sử dụng các yếu tố của bố cục: điểm, đường thẳng, màu sắc, mặt phẳng và tiêu điểm. Các kỹ thuật này được sử dụng để tạo độ tương phản và nhấn mạnh, đồng thời kết hợp với kiểu chữ để tạo ra hệ thống giao tiếp tổ chức. Chúng tôi cũng dạy bạn cách phát triển các dự án thiết kế phối hợp với những người khác. Thiết kế đồ họa là một kỹ năng có giá trị và khóa học này phù hợp với bất kỳ ai muốn làm việc như một nhà thiết kế đồ họa, cho dù bạn mới bắt đầu hay muốn làm mới các kỹ năng của mình.

START COURSE NOW

Learn the theory, principles and practices involved in graphic design with this free online Graphic Design course.
This course teaches you the art of graphic design from the ground up and suits novices and those looking to polish their creative skills. We explore the history of graphic design and examine its theory, practices and principles. We then show you how text and images can be effectively used to create an impact and convey a message to a specific audience. These tools can make you a successful graphic designer so sign up to gain a valuable new skill.

Often referred to as ‘graphic design’, communication design uses messages and images to convey information to a specific targeted audience. This course establishes design as a form of problem-solving that creates a system in which to communicate. A good designer breaks the problem up into separate creative activities to find effective solutions and convincing messaging.

This course begins by navigating the history of graphic design and font development and tracing its use in books and advertizing. The study of semiotics (the science of symbolism and visual messages) allowed design students in the twentieth century to establish coherent parameters of communication. We delve into their work to help you to maintain visual cleanliness and readability while you employ techniques like the dynamic use of negative space, asymmetrical composition and full background photography.

We explain how the ‘Attention – Interest – Desire – Action’ (AIDA) marketing process works and guide you through the use of the elements of composition: point, line, color, plane and focal point. These techniques are used to create contrast and emphasis and combine with typography to create organizational communication systems. We also teach you how to develop design projects in collaboration with others. Graphic design is a valuable skill and this course suits anyone wishing to work as one, whether you’re just starting out or would like to refresh your skills.