Nắm vững các kỹ thuật tiếp thị khác nhau thông qua việc hiểu các khái niệm tiếp thị với khóa học trực tuyến miễn phí này.

Hiểu các khái niệm cơ bản về tiếp thị là điều cần thiết cho sự phát triển và thành công của một doanh nghiệp. Tiếp thị hiệu quả tập trung vào các chiến lược để cung cấp cho đối tượng mục tiêu giá trị thông qua các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp. Bạn sẽ nắm vững những điều cơ bản của các khái niệm tiếp thị và cách tạo ra các kỹ thuật tiếp thị sẽ tạo ra một đặc điểm khác biệt cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và phân biệt nó với đối thủ cạnh tranh.

Lý do tại sao một số sản phẩm và dịch vụ tạo ra làn sóng bán hàng trong khi những sản phẩm khác suy yếu là kết quả của cách chúng thu hút khách hàng mục tiêu. Bản chất của kinh doanh và sản xuất là tạo ra và cung cấp một thương hiệu khiến khách hàng tiềm năng quan tâm. Tiếp thị lấp đầy khoảng trống do sự mơ hồ của sản phẩm hoặc dịch vụ bằng cách cố ý tiến hành nghiên cứu cho đến khi khách hàng hài lòng. Khóa học này bao gồm tất cả những gì cần thiết để một doanh nghiệp hiểu khách hàng, thu hút họ và để lại cho họ sự hài lòng và khao khát quay lại để biết thêm.

Chúng tôi đã chia khóa học này thành hai mô-đun, mỗi mô-đun chứa một số chủ đề mà bạn tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của các khái niệm tiếp thị. Các bài học trong các chủ đề này sẽ hỗ trợ bạn hiểu hai phương pháp tiếp thị và giúp bạn lập chiến lược để tìm ra lựa chọn tốt nhất có thể áp dụng để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của mình. Bạn sẽ khám phá cách triển khai các công nghệ mới để nâng cao hơn nữa các kỹ thuật và chiến lược mà bạn có thể sử dụng để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của mình đến khách hàng mục tiêu bằng các phương pháp tiếp thị kỹ thuật số. Khám phá cách sử dụng phân tích ‘Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Nguy cơ’ (SWOT) để đánh giá hiệu quả nhiều lĩnh vực kinh doanh để bạn có thể giải quyết các điểm yếu và củng cố những lĩnh vực quan trọng đó để phát triển hơn nữa.

Khóa học này cung cấp cho bạn cơ hội trở thành một nhà tiếp thị được đào tạo, có nhiệm vụ tạo ra nội dung sẽ rất có ảnh hưởng bằng cách sử dụng các kỹ năng tiếp thị cơ bản. Chúng tôi đã đưa vào các nghiên cứu điển hình không liên tục để đánh giá tiến độ học tập của bạn và cung cấp sự sẵn sàng có ý kiến ​​giúp học tập dễ dàng. Khóa học này dành cho bất kỳ ai muốn học các kỹ năng tiếp thị chiến lược để vượt trội và tạo ra lợi nhuận. Đăng ký khóa học này ngay hôm nay để tạo ra giá trị cho tổ chức hoặc doanh nghiệp của bạn

.

START COURSE NOW

Learn to employ different marketing techniques by understanding marketing concepts with this free online course.
Understanding the concepts of marketing fundamentals is essential to the growth and success of a business. Effective marketing focuses on strategies to provide the targeted audience with value through products or services rendered. You will master the fundamentals of marketing concepts and how to craft marketing techniques that will create a distinct feature for your product or service and distinguish it from your competitors.

The reason why some products and services make waves of sales while others dwindle is a result of how they appeal to the targeted customers. The essence of business and production is creating and offering a brand that interests potential clients. Marketing fills the void created by the obscurity of products or services by deliberately conducting research until a client is satisfied. This course covers all it takes for a business to know a customer, attract them and leave them satisfied and salivating to come back for more.

We have divided this course into two modules, each containing several topics where you learn the fundamentals of marketing concepts. The lessons in these topics will aid your understanding of the two marketing methods and help you strategize to find the best possible option to adopt to promote your products and services. You will discover how to implement new technologies to advance further the techniques and strategies you can use to promote your products and services to their target customers using digital marketing methods. Discover how to use the ‘Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats’ (SWOT) analysis to effectively evaluate multiple business areas so that you can address areas of weakness and strengthen those vital areas for further growth.

This course offers you the opportunity to be a trained marketer whose job is to create content that will be very influential using fundamental marketing skills. We have included intermittent case studies to assess your learning progress and provide an opinionated readiness that aids easy learning. This course is for anyone who wants to learn strategic marketing skills to excel and make profits. Enrol in this course today to create value for your organisation or business.