Nâng tầm kỹ năng dịch vụ và hiếu khách của bạn lên một tầm cao mới với khóa học đào tạo bồi bàn trực tuyến nâng cao miễn phí này.

Những người bồi bàn được đào tạo tốt đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh của nhà hàng. Dịch vụ tốt dẫn đến những khách hàng hài lòng, những người có khả năng quay lại nhà hàng. Khóa học trực tuyến này được thiết kế để đưa các kỹ năng dịch vụ của bạn lên một tầm cao mới. Bạn sẽ tìm hiểu về các chức năng nâng cao của ngành khách sạn, từ chi tiết về sắp xếp bàn đến chào hỏi khách, nhận đơn đặt hàng, kỹ thuật bán thêm, dịch vụ khách hàng và xử lý thanh toán.

Điều gì cần thiết để trở thành một người phục vụ hiệu quả? Tại sao ấn tượng được tạo ra bởi dịch vụ của người phục vụ lại quan trọng trong việc xây dựng danh tiếng cho doanh nghiệp nhà hàng hoặc khách sạn của bạn? Khóa học sâu sắc này sẽ đưa bạn qua các nghi thức cơ bản của nhân viên phục vụ nhà hàng trước khi đi sâu vào các quy tắc sắp xếp bàn, tính chuyên nghiệp và đáp ứng mong đợi của khách hàng khi họ đến nhà hàng của bạn.

Sau đó, khóa học đi vào việc bán thêm nhà hàng như một chiến lược để các doanh nghiệp tăng lợi nhuận của họ. Các chiến lược bán hàng khác nhau được khám phá để tăng doanh thu và tạo mối quan hệ thân thiện với khách của bạn. Ngoài ra, tìm hiểu cách sử dụng kỹ thuật bán thêm thực tế; điều này đảm bảo rằng doanh số bán hàng trông giống như dịch vụ khách hàng hơn. Các phương pháp có thể đủ tinh tế để tránh gây khó chịu cho khách hàng.

Cuối cùng, một cách trình bày và thanh toán hóa đơn nhà hàng minh bạch giúp bạn tạo thiện chí với khách, sau đó là sử dụng phản hồi chủ động để cải thiện trải nghiệm của họ. Từ lời chào ban đầu đến giai đoạn phục vụ cuối cùng, khóa học nâng cao này hướng dẫn từng giai đoạn của quy trình. Nếu bạn đang tìm cách nâng cao hiểu biết của mình về kỹ năng tập trung vào dịch vụ này trong ngành khách sạn, hãy đăng ký ngay và bắt đầu khóa học này ngay hôm nay.

CLICK HERE TO LEARNING

Take your service and hospitality skills to the next level with this free online advanced waiter’s training course.
Well-trained waiters play a significant role in boosting a restaurant’s business. Good service leads to happy guests who are likely to return to the restaurant. This online course is designed to take your service skills to the next level. You will learn about the hospitality industry’s advanced functions, from the details of setting tables to greeting guests, taking orders, up-selling techniques, customer service and handling payments.

What does it take to become an efficient waiter? Why is the impression made by the waiter’s service crucial to building the reputation of your restaurant or hotel business? This insightful course will take you through the basic etiquette of restaurant waiters before diving deep into table setting rules, professionalism and meeting the customers’ expectations when they come to your restaurant.

The course then goes into restaurant up-selling as a strategy for businesses to boost their profits. Various sales strategies are explored to increase revenues and create a friendly relationship with your guests. In addition, learn how to use the practical technique of up-selling; this ensures that sales look more like customer service. The methods can be subtle enough to avoid annoying the customer.

Finally, a transparent way of presenting and settling restaurant bills helps you create goodwill with the guest, followed by the proactive use of feedback to improve their experience. From the initial greeting to the final stages of service, this advanced course guides each stage of the process. If you are looking to upgrade your understanding of this service-focused skill in the hospitality industry, enrol now and start this course today.