Ethylhexylglycerin là gì trong mỹ phẩm? Công dụng ra sao?