Đường Trưng Nhị, quận Hải Châu:

  • Điểm đầu: Đường Trưng Nữ Vương
  • Điểm cuối: Đường Tiểu La (hoặc đường bên cạnh trường Thái Phiên nếu đó là điểm cuối thực tế)
  • Chiều dài: 0.24 km
  • Chiều rộng: 5.5 m
  • Vỉa hè: 2 m * 3 m = 6 m (mỗi bên 3 m)