Đường Đào Duy Từ (dài 0,162km), quận Thanh Khê.

  • Điểm đầu: Đường Ông Ích Khiêm
  • Điểm cuối: Đường Lê Ngô Cát
  • Chiều dài: 0,162km
  • Chiều rộng: 7m
  • Vỉa hè: 2 bên, mỗi bên rộng 2,5m