Dùng serum The Ordinary AHA 30% + BHA 2% có đẩy mụn không?