Dùng BHA bao lâu thì đẩy mụn? Phân biệt đẩy mụn do BHA và dị ứng