Học cách sử dụng quảng cáo hiển thị kỹ thuật số để phát triển doanh nghiệp của bạn trong khóa học branding và marketing trực tuyến miễn phí này.

Quảng cáo hiển thị trực tuyến mang đến một cách hiệu quả để nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng, giới thiệu về sản phẩm của bạn và tăng nhận diện thương hiệu. Khóa học marketing này cung cấp các chiến lược tận dụng tối đa quảng cáo hiển thị sáng tạo và hấp dẫn. Hầu hết mọi người không mua hàng trong lần đầu tiên truy cập trang web của doanh nghiệp, vì vậy chiến lược marketing của bạn phải giữ chân khách hàng để khuyến khích họ quay lại trang web của bạn thông qua branding thông minh.

Quảng cáo từ lâu đã là cách chắc chắn nhất để thông báo cho mọi người về sản phẩm và dịch vụ của bạn. Tuy nhiên, sự ra đời của công nghệ di động và internet đã mở rộng phạm vi quảng cáo, tiếp thị và xây dựng thương hiệu. Khóa học này phân biệt quảng cáo hiển thị kỹ thuật số với mọi loại quảng cáo khác và giải thích cách làm cho chúng trở nên mới lạ và hấp dẫn. Chúng tôi thảo luận về thông điệp quảng cáo, hình ảnh và thiết kế và chỉ cho bạn cách áp dụng chúng để thu hút và duy trì sự quan tâm của khách hàng tiềm năng.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều người mua sắm sẽ không mua hàng trong lần đầu tiên truy cập trang web thương mại. Một số người có thể cần quay lại hai đến bốn lần (hoặc thậm chí nhiều hơn) trước khi họ nhấn nút ‘mua’. Khóa học marketing và branding này giải thích cách tiếp thị lại sản phẩm của bạn cho những người như vậy cho đến khi họ được khuyến khích mua hàng. Chúng tôi so sánh hai loại hình tiếp thị chính: xây dựng thương hiệu và tiếp thị phản hồi trực tiếp và quảng cáo. Chúng tôi chỉ cho bạn cách áp dụng hai chiến lược tiếp thị này để làm cho quảng cáo của bạn nổi bật.

Sự khác biệt giữa trang đích và trang chủ là gì? Làm cách nào để bạn có thể làm cho trang đích của mình hấp dẫn khách truy cập lần đầu? Làm thế nào bạn có thể tạo một nút ‘kêu gọi hành động’ (CTA) lý tưởng khuyến khích khách hàng tiềm năng mua hàng? Khóa học này sẽ trả lời những câu hỏi như vậy để giúp bạn khai thác sức mạnh của tiếp thị trực tuyến. Quảng cáo hiển thị kỹ thuật số đã được chứng minh là thành công cho nhiều doanh nghiệp, vì vậy hãy đăng ký để tìm hiểu cách sử dụng quảng cáo hiển thị để cải thiện branding và marketing của bạn và chứng kiến ​​doanh nghiệp của bạn phát triển!

ENGLISH:
Learn how to use digital display advertising to grow your business in this free online branding and marketing course.
Online display advertisements offer an effective way to target potential customers, tell them about your products and increase brand awareness. This marketing course provides strategies that make the most of display ads that are creative and appealing. Most people don’t make a purchase on their first visit to a business website so your marketing strategy must keep customers engaged to encourage them to return to your site through smart branding.

Advertising has long been the surest way to inform people about your products and services. However, the advent of mobile technology and the internet has widened the scope of advertising, marketing and branding. This course differentiates digital display advertisements from every other kind of ad and explains how to make them inventive and compelling. We discuss ad messaging, imagery and design and show you how to apply them in order to attract and sustain the interest of potential customers.

Various studies indicate that many shoppers won’t make a purchase on their first visit to commercial websites. Some might need to go back two to four times (or even more) before they’ll hit the ‘buy’ button. This marketing and branding course explains how to remarket your products to such people until they’re encouraged to make a purchase. We compare the two main types of marketing: branding and direct response marketing and advertising. We show you how to apply these two marketing strategies to make your ads stand out.

What is the difference between a landing page and a homepage? How can you make your landing page attractive to first-time visitors? How can you craft an ideal ‘call to action’ (CTA) button that strongly encourages potential customers to make a purchase? This course answers such questions to help you harness the power of online marketing. Digital display advertisements have proven successful for many businesses so sign up to learn how to use display ads to improve your branding and marketing and watch your business grow!

START COURSE NOW