Dipropylene glycol là chất gì? Vì sao có mặt trong nhiều loại mỹ phẩm?