Học tập và phát triển năng lực cốt lõi trong sản xuất kỹ thuật số và công nghiệp 4.0 với khóa học trực tuyến miễn phí này trên Alison.

Trang bị cho mình khóa học sản xuất kỹ thuật số trực tuyến này, trong đó bạn sẽ học các phương pháp khác nhau cho phép bạn chuyển đổi quy trình công nghiệp và thúc đẩy giá trị thông qua các đổi mới kỹ thuật số. Đến cuối khóa học, bạn sẽ hiểu được cách thức sản xuất đang phát triển với những tiến bộ trong công nghệ dựa trên kỹ thuật số và có được các kỹ năng cho phép bạn chuẩn bị hoặc thăng tiến trong sự nghiệp của mình trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật số toàn cầu.

Tổng quan khóa học:

Các ngành sản xuất trên toàn thế giới đã và đang thay đổi cách thiết kế và sản xuất sản phẩm thông qua những đổi mới trong sản xuất kỹ thuật số. Sự chuyển đổi mạnh mẽ từ các quy trình dựa trên giấy tờ sang quy trình kỹ thuật số là thay đổi chính trong ngành sản xuất. Do đó, khóa học này sẽ giúp bạn hiểu sản xuất kỹ thuật số là gì và nó tác động như thế nào đến nghề nghiệp, thực tiễn và quy trình trong các công ty lớn và nhỏ.

Nội dung khóa học bao gồm:

  • Vai trò của công nghệ: Bạn sẽ hiểu sâu hơn về vai trò của công nghệ trong quá trình chuyển đổi từ hệ thống sản xuất dựa trên giấy tờ sang hệ thống sản xuất kỹ thuật số. Công nghệ chúng ta sử dụng hàng ngày, bao gồm giao tiếp với bạn bè và gia đình, mua và sản xuất sản phẩm hoặc phát trực tuyến video giải trí trực tuyến, có thể được cải thiện bằng cách áp dụng các quy trình sản xuất kỹ thuật số, giúp các công ty và người lao động cạnh tranh hơn, nhanh nhẹn hơn và năng suất hơn.
  • Con đường sự nghiệp và cách tiếp cận kỹ thuật số: Khi các con đường sự nghiệp trong sản xuất tiên tiến phát triển, bạn sẽ tìm hiểu cách tiếp cận kỹ thuật số mới này để sản xuất sản phẩm giúp các công ty phản ứng nhanh hơn với những thay đổi và nhân viên tham gia nhiều hơn.
  • Các khái niệm công nghiệp 4.0: Cho dù bạn là sinh viên mới tốt nghiệp đang khám phá nghề sản xuất hay một chuyên gia có kinh nghiệm muốn hiểu các công nghệ sản xuất mới nhất, khóa học này cung cấp nền tảng về cách những tiến bộ kỹ thuật số đang thay đổi bối cảnh và khả năng của ngành sản xuất. Nội dung của khóa học này đề cập đến Công nghiệp 4.0 và các thành phần khác nhau của nó, bao gồm thực hành thiết kế kỹ thuật số, khái niệm về nhà máy thông minh, Internet vạn vật công nghiệp (IIoT), mô hình kỹ thuật số và bảo mật dữ liệu.

Kết quả:

Vì vậy, đừng chần chừ nữa và trở nên thành thạo trong sản xuất kỹ thuật số.

CLICK HERE TO LEARN

Learn and develop core competence in digital manufacturing and industry 4.0 with this free online course on Alison.
Equip yourself with this online digital manufacturing course in which you will learn the different methodologies that will enable you to transform your industrial processes and drive values through digital innovations. By the end of the course, you will understand how manufacturing is evolving with advances in digital-based technologies and acquire skills that will enable you to prepare or advance your career within global digital technologies.

Manufacturing industries worldwide have been transforming how products are designed and produced through digital manufacturing innovations. The drastic shift from paper-based to digital processes has been the main change in the manufacturing industry. This course will therefore help you understand what digital manufacturing is and how it impacts careers, practices and processes in large and small companies.

Next, you will gain insight into technology’s role in transitioning from paper-based to digital manufacturing systems. The technology we use daily, including communicating with friends and family, purchasing and making products or streaming online entertaining videos, can be improved by adopting digital manufacturing processes, making companies and workers more competitive, agile and productive. As career paths in advanced manufacturing evolve, you will learn how this new digital approach to making products makes companies more responsive to changes and employees more engaged.

Whether you’re a recent graduate exploring a manufacturing career or an experienced professional who wants to understand the newest manufacturing technologies, this course provides a foundation for how digital advances are changing the landscape and capabilities of manufacturing industries. The contents of this course touch on Industry 4.0 and its various components, which include digital design practices, the concept of a smart factory, the Industrial Internet of Things (IIoT), digital twin and data security. So wait no more and become proficient in digital manufacturing.