Nắm vững những kiến thức cần thiết về quảng cáo lập trình, gian lận quảng cáo và tương lai của tiếp thị kỹ thuật số trong khóa học trực tuyến miễn phí này.

Tiếp thị kỹ thuật số là một ngành công nghiệp khổng lồ, nếu được sử dụng đúng cách có thể đưa doanh nghiệp từ con số không lên con số hàng trăm trong thời gian ngắn. Chứng chỉ tiếp thị kỹ thuật số trực tuyến miễn phí này về tiếp thị kỹ thuật số và quảng cáo lập trình sẽ cung cấp cho bạn lời giải thích chuyên sâu hơn về thế giới phức tạp của tiếp thị và quảng cáo kỹ thuật số, đồng thời khám phá các quy trình diễn ra hàng ngày để phân phối hàng nghìn tỷ quảng cáo trên hàng tỷ thiết bị kỹ thuật số, bao gồm cả gian lận quảng cáo và khả năng xem.

Quảng cáo và tiếp thị kỹ thuật số 201 là một khóa học trực tuyến miễn phí được chuẩn bị đặc biệt để đưa bạn qua các khái niệm được chấp nhận rộng rãi và đã được chứng minh trong thế giới tiếp thị và quảng cáo kỹ thuật số. Thế giới được bao quanh bởi phương tiện kỹ thuật số và có nhiều kênh khác nhau mà các doanh nghiệp sử dụng để lôi kéo khách hàng mua sản phẩm và dịch vụ của họ. Một kênh chính là quảng cáo. Trong một thế giới mà thiết bị di động là vua, mua quảng cáo theo chương trình là một thành phần quan trọng của chiến lược quảng cáo hiện đại. Quảng cáo lập trình mang lại nhiều lợi ích ngoài thời gian báo cáo nhanh hơn và tối ưu hóa theo thời gian thực. Khóa học tiếp thị kỹ thuật số này cung cấp giải thích chi tiết về quảng cáo lập trình, đấu thầu thời gian thực (RTB), cách thức hoạt động cũng như lý do tại sao nó đang thay đổi thế giới tiếp thị và quảng cáo kỹ thuật số. Nó chỉ định các lợi thế của quảng cáo theo chương trình so với hình thức quảng cáo truyền thống, nơi quảng cáo được mua và bán thủ công. Nó so sánh hình thức quảng cáo thác nước truyền thống bằng quy trình trực tiếp/yêu cầu đề xuất (RFP). Ở dạng truyền thống, chỉ có một mạng tại một thời điểm giải quyết phân phối, làm cho quá trình này ít cạnh tranh hơn.

Nếu bạn muốn tìm hiểu cách thức hoạt động của header-bidding, cách nhà xuất bản tăng doanh thu từ quảng cáo của họ và lý do tại sao nó đang thay đổi thế giới tiếp thị/quảng cáo kỹ thuật số, thì chứng chỉ tiếp thị trực tuyến này là một điểm khởi đầu tuyệt vời. Thống kê đã chỉ ra rằng một nửa tổng thời gian dành cho các thiết bị kỹ thuật số là dành cho các ứng dụng và các ứng dụng này giúp các nhà xuất bản xây dựng kết nối trực tiếp với những người dùng trung thành nhất của họ và kiểm soát trải nghiệm của những người dùng đó. Bạn sẽ tìm hiểu về bộ công cụ phát triển tiêu chuẩn dành cho thiết bị di động (SDK), xu hướng di động và đặc biệt là các dịch vụ do các công ty xác minh cung cấp. Sự hiện diện của bot và lưu lượng truy cập gian lận không thể được đánh giá thấp và có một loạt các cách mà bot kiếm thêm tiền cho các trang web. Với sự hiện diện của bot và lưu lượng truy cập gian lận, các phần nội dung sau đây thảo luận về cách tốt nhất để đo lường cách người dùng của bạn sử dụng trang web của bạn thông qua bản đồ nhiệt. Bản đồ nhiệt cho bạn thấy cách khách truy cập tương tác với trang web của bạn và tạo tệp ads.txt của riêng bạn giúp bạn kiểm soát nhiều hơn những người được phép bán quảng cáo trên trang web của bạn và giúp ngăn chặn hàng giả được hiển thị cho nhà quảng cáo – điều này và nhiều nội dung khác được đề cập trong phần này của khóa đào tạo tiếp thị kỹ thuật số của bạn. Dữ liệu là chủ đề quan trọng tiếp theo và bạn sẽ khám phá các khái niệm như dữ liệu theo ngữ cảnh, dữ liệu vị trí, dữ liệu nhân khẩu học cũng như các luật xung quanh việc thu thập các loại dữ liệu này cho nhà quảng cáo. Nó cũng bao gồm toàn diện các nền tảng quản lý dữ liệu (DMP) và theo dõi thiết bị người dùng. Hai công cụ mà bạn sẽ làm quen là EBDA (phân bổ động giá thầu trao đổi) của Google và TAM (thị trường quảng cáo vận tải) của Amazon, cả hai đều được cho là tương lai của quảng cáo kỹ thuật số và nhằm mục đích giải quyết các thách thức về giá thầu tiêu đề. Mặc dù đối với Amazon, việc tham gia vào thế giới quảng cáo quan trọng hơn vì Amazon AWS gần như chỉ tập trung vào lưu trữ.

Thế giới tiếp thị và quảng cáo kỹ thuật số là một nền tảng kiếm tiền khổng lồ khi được sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, nó cũng có thể là một thị trường thua lỗ lớn khi được sử dụng vì lý do đúng đắn nhưng dưới hình thức sai. Bất cứ ai trong không gian tiếp thị rộng lớn hơn, tiếp thị kỹ thuật số và trực tuyến hoặc một người nào đó hy vọng sẽ thay đổi nghề nghiệp, sẽ thu được giá trị lớn từ nội dung chuyên sâu được đề cập trong khóa học tiếp thị này.

ENGLISH:
Learn the aspects of programmatic advertising, ad fraud, and the future of digital marketing in this free online course.
Digital marketing is a huge industry which if used right can take a business from zero to a hundred in no time. This free online digital marketing certification on digital marketing and programmatic advertising gives a more in-depth explanation of the complex world of digital marketing and advertising and explores the procedures that occur every day to deliver trillions of ads on billions of digital devices including ad fraud and viewability.

Digital Advertising and Marketing 201 is a free online course that has been specially prepared to take you through widely accepted and proven concepts in the digital marketing and advertising world. The world is surrounded by digital media and there are many different channels that businesses use to entice customers into buying their products and services. One key channel is advertising. In a world where mobile is king, programmatic ad buying is a crucial component of the modern advertising strategy. Programmatic advertising offers many benefits beyond faster reporting times and real-time optimization. This digital marketing course gives a detailed explanation of programmatic advertising, real-time bidding (RTB), how it works as well as why it is changing the digital marketing and advertising world. It specifies the advantages of programmatic advertising over the traditional form of advertising where media inventory is bought and sold manually. It compares the traditional waterfall form of advertising using the direct/request for proposal (RFP) process. In the traditional form, only one network at a time addresses the impression, making the process less competitive.

If you want to learn how header-bidding works, how publishers increase revenue from their ad inventory and why it’s changing the digital marketing/advertising world, then this online marketing certificate is a great starting point. Statistics have shown that half of all time spent on digital devices is spent within apps and these apps help publishers build direct connections with their most loyal users and control those users’ experiences. You will learn about the mobile standard development kit (SDK), mobile trends, and especially the services offered by verification companies. The presence of bots and fraudulent traffic cannot be underestimated and there are a bunch of ways in which bots make additional money for sites. With the presence of bots and fraudulent traffic, the following sections of content discusses the best way to measure how your users use your website through heatmaps. A heatmap shows you how visitors interact with your website and creating your own ads.txt file gives you more control over who’s allowed to sell ads on your site and helps prevent counterfeit inventory from being presented to advertisers – this and more is covered in this part of your digital marketing training. Data is the next important topic and you will explore concepts such as contextual data, location data, demographic data as well as the laws surrounding the collection of these data types for advertisers. It also comprehensively covers data management platforms (DMP) and user device tracking. Two tools that you will get familiar with are Google’s EBDA (exchange bidding dynamic allocation) and Amazon’s TAM (transport ad marketplace) which are both said to be the future of digital advertising, and are aimed at solving header bidding challenges. Although for Amazon, it is more for getting into the advertising world since Amazon AWS focuses almost solely on hosting.

The digital marketing and advertising world is a huge money-making platform when used correctly. However, it can also be a huge loss-making market when used for the right reason but in the wrong form. Anyone in the broader marketing space, digital and online marketing or someone hoping to make a career change, will gain great value from the in-depth content covered in this marketing course.

START COURSE NOW