Tham gia khóa đào tạo dịch vụ khách hàng trực tuyến miễn phí này để học những kỹ năng quan trọng giúp mang lại dịch vụ khách hàng xuất sắc.

Khóa học trực tuyến miễn phí này dành cho những người quan tâm đến việc học để trở thành đại diện dịch vụ khách hàng hoặc đang tìm cách cải thiện kỹ năng của mình. Chứng nhận dịch vụ khách hàng này sẽ dạy bạn những kỹ năng quan trọng mà bạn cần học và thực hành để trở nên xuất sắc trong dịch vụ khách hàng. Bạn sẽ học cách phát triển thái độ đúng đắn khi giao tiếp với khách hàng, những điều nên và không nên làm nói chung và tầm quan trọng của việc tạo ấn tượng tốt.

Sự ra đời của phương tiện truyền thông xã hội đã thay đổi mạnh mẽ cách các tổ chức thực hiện kinh doanh của họ; trên nền tảng kỹ thuật số, khách hàng có quyền tạo dựng hoặc phá vỡ một doanh nghiệp. Họ có thể cung cấp đánh giá hoặc phản hồi mọi lúc mọi nơi và họ có thể truy cập những gì khách hàng khác nói trên toàn thế giới. Một đại diện dịch vụ khách hàng còn được gọi là “đại diện dịch vụ khách hàng” ở đó để phục vụ khách hàng hoặc khách hàng trong bất kỳ lĩnh vực nào họ đang hoạt động. Mục tiêu cuối cùng của bạn là giải quyết vấn đề một cách thành thạo và thận trọng. Bạn sẽ học các kỹ năng quan trọng cần thiết cho dịch vụ khách hàng như quản lý thời gian, giao tiếp hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ, chu đáo, v.v. và vai trò của từng kỹ năng trong việc mang lại trải nghiệm khách hàng chất lượng.

Bạn cũng sẽ học những điều bạn không nên làm hoặc nói mà có thể làm hỏng mối quan hệ bạn đang cố gắng duy trì với khách hàng. Là một phần của việc học cách cải thiện dịch vụ khách hàng, bạn sẽ được dạy cách phát triển thái độ và quan điểm tốt để xử lý áp lực có thể phát sinh khi cố gắng giải quyết vấn đề cho khách hàng của mình. Đôi khi các tình huống có thể phát sinh chẳng hạn như phải xử lý điện thoại đổ chuông đồng thời với khách hàng đến tận nơi. Vì cả hai đều yêu cầu sự chú ý của bạn và đều quan trọng, bạn sẽ học các chiến lược để quản lý chúng bao gồm cả cách sử dụng công nghệ như điện thoại viên tự động cho khách hàng qua điện thoại. Phần cuối cùng của chương trình đào tạo dịch vụ khách hàng này, bạn sẽ tìm hiểu về quy tắc ăn mặc chuyên nghiệp cho dịch vụ khách hàng. Điểm tiếp xúc đầu tiên trong một cơ sở là đại diện dịch vụ khách hàng, và một vẻ ngoài phù hợp, gọn gàng và lịch sự sẽ tạo ấn tượng tốt cho khách hàng. Là ‘bộ mặt’ của doanh nghiệp, bạn sẽ tìm hiểu các nguyên tắc chăm sóc vệ sinh và ăn mặc của mình. Cũng được thảo luận là những điều cần tránh để không gây ấn tượng sai lầm cho khách hàng.

Dịch vụ khách hàng có thể được tìm thấy trong hầu hết mọi ngành và tổ chức, từ các công ty công nghệ đến các tổ chức phi lợi nhuận và có những kỹ năng quan trọng cụ thể mà bạn cần thành thạo với tư cách là người làm dịch vụ khách hàng. Bạn nên đăng ký khóa học này nếu bạn giao dịch với khách hàng, hoặc bạn đang tìm cách trở thành chuyên gia trong ngành và muốn trau dồi các kỹ năng kỹ thuật và giao tiếp của mình.

CLICK HERE TO LEARN

Learn the important skills to deliver excellent customer service in this free online customer service training course.
This free online course is for those who are interested in learning to become customer service representatives or are seeking to improve their skills. This customer service certification will teach you the important skills you need to learn and practice to become excellent at customer service. You will learn how to develop the right attitudes toward relating with customers, the general dos and don’ts and importance of making a good impression.

The advent of social media has drastically changed how organizations carry out their business; on digital platforms, customers have the power to make or break a business. They can provide reviews or feedback anytime and anywhere and they can access what other customers have to say, worldwide. A customer service representative also called a “customer service rep” is there to serve the customer or client in whatever niche they are. Your ultimate goal is to solve problems competently and with discretion. You will learn the important skills needed for customer service such as time management, effective communication, following through with tasks, attentiveness, etc. and the role each skill plays in delivering a quality customer experience.

You will also learn the things you should not be doing or saying which could damage the relationship you are working on maintaining with the customer. As part of learning how to improve customer service, you will be taught how to develop a good attitude and outlook in order to handle the pressure that may arise when trying to solve issues for your customers. Sometimes situations may arise such as having to deal with a ringing phone at the same time as a walk-in customer. Since both require your attention and are important, you will learn the strategies for managing them including how to use technology such as the auto-attendant for customers on the phone. The final section of this customer service training program, you will learn the professional dress code for customer service. The first point of contact in an establishment is the customer service rep, and an appropriate, neat and decent appearance will give a good impression to the customer. As the ‘face’ of the business, you will learn the guidelines for taking care of your hygiene and dressing. Also discussed are things to avoid so as not to give the wrong impression to customers.

Customer service can be found in nearly every single industry and organization from tech companies to nonprofits and there are specific critical skills you need to master as someone in customer services. You should enrol in this course if you deal with customers, or you are seeking to become professional in the industry and want to refine your technical and interpersonal skills.